Priemysel v júli skončil v poklese o viac než 5% medziročne a to napriek nízkej porovnávacej báze z minulého roka. K poklesu došlo aj oproti predchádzajúcemu mesiacu o takmer tri percentá. Tento bol poháňaný predovšetkým odvetvím výroby kovov a kovových konštrukcií. Po niekoľkých pomerne úspešných mesiacoch sa k medziročnému oslabeniu vrátil aj automobilový priemysel, ktorého výkon bol oproti minuloročnému júlu slabší o asi 6%. Naopak, smerom nahor bola významnejším driverom výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, kde však rolu zohráva bázický efekt.


Zverejňované dáta sa postupne dostávajú do mesiacov, kedy sú medziročné zmeny v produkcii jednotlivých odvetví ovplyvnené aj rozvrhnutím celozávodných dovoleniek v slovenských fabrikách. Pohľad na prieskumy sentimentu nedávajú jednoznačnú odpoveď o vývoji do ďalších mesiacov, keďže volatilita dát je veľmi vysoká. Aj pri automobilovom priemysle bol očakávaný trend priemyselnej produkcie posledné mesiace vnímaný výrazne negatívne, v auguste sa však preklopil do vysokého plusu. Dáva nám to signál, že situácia v priemysle je krehká a premenlivá.

Do nasledujúcich mesiacov očakávame vplyv spomaľujúceho sa globálneho dopytu, prirodzene vplývajúceho aj na výkon slovenského priemyslu, ktorý je silne exportne založený. Silnejší a trvácnejší pozitívny impulz predpokladáme na prelome tohto roka, ako aj spojený s ekonomickým oživením očakávaným v roku 2024. Situácia na energetických trhoch sa výrazne zlepšila, inflácia vyklesáva na nižšie úrovne a cyklus zvyšovania sadzieb centrálnymi bankami sa pravdepodobne blíži ku svojmu koncu, čo sú dôležité pozitívne signály pre priemyselníkov doma aj v zahraničí.

Matej Horňák, makroekonomický analytik Slovenskej sporiteľne