Ekonomický rast Slovenska v prvom štvrťroku 2023 spomalil na +0,2% medzikvartálne, respektíve +0,9% medziročne. V poslednom štvrťroku 2022 bol rast +0,3% q/q a 1,2% y/y. Medzikvartálne rasty sú už niekoľko štvrťrokov za sebou pomerne nízke. V skutočnosti to však znamená aj to, že sa Slovensko na prelome rokov vyhlo recesii, čo sa nepodarilo všetkým krajinám EÚ.

Detaily zverejnia štatistici až neskôr, ale zo skôr publikovaných dát sa dá predpokladať, že hospodárstvo potiahol čistý export. Saldo obchodnej bilancie dosiahlo za prvé štvrťrok najväčší prebytok za posledné dva roky. Na strane exportu sa prejavila sila automobiliek, ktoré ťahali celý priemysel. Na strane importu zase pomohol výrazný pokles cien energokomodít, čo znamenalo spolu s utlmeným dopytom, že sa znížil import. Ekonomike mohli pomôcť aj investície spojené so snahou znížiť energetickú náročnosť výroby, ale aj motiváciou čerpať eurofondy v závere obdobia. Naopak vysoká inflácia pravdepodobne utlmila spotrebu domácností, čo bolo možné pozorovať na tržbách v maloobchode.

Spomalenie rastu HDP sa už prejavilo aj na trhu práce. Aj keď zatiaľ nie dramaticky. Zamestnanosť sa po očistení o sezónne vplyvy prvom štvrťroku medzikvartálne znížila o -0,1%. Ide o prvý pokles za ostatné dva roky. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa ešte zamestnanosť zvýšila o 0,5% a dosiahla 2 milióny 423-tisíc osôb.

V medzinárodnom porovnaní si Slovensko počas prvého štvrťroka 2023 neviedlo zle. Ekonomika EMU rástla o 1,3% y/y (1,8% y/y v Q4 2022) a v EU27 o 1,2% y/y (1,7% y/y v Q4 2022). Najrýchlejší medziročný rast dosiahlo v Q1 2023 Španielsko a to o 3,8% y/y. Naopak na opačnej strane rebríčka bola s poklesom o -3,6% y/y Litva.

Slovensko malo najrýchlejší rast z regiónu V4. Napríklad Česko sa v závere minulého roka ocitlo v technickej recesii (dva po sebe idúce medzikvartálne poklesy) a dostalo sa z nej v úvode roka 2023. Aj tak však kvôli porovnávacej báze skončilo s výsledkom -0,10 y/y. Maďarsko je v recesii už tretí štvrťrok a v prvom kvartály 2023 dosiahlo výsledok -0,2% q/q a -1,1% y/y. Poľsko dosiahlo solídny medzikvartálny rast o 3,9% q/q avšak medziročný výsledok bol iba stagnácia (0% y/y). Vzhľadom na vplyv energetickej krízy však výsledky na prelome rokov 2022/23 však nie sú až také prekvapivé.

Ekonomický rast Slovenska spomaľuje (medziročne v %)

Slovensko malo najrýchlejší rast z regiónu V4
Zdroj: ŠÚ SR, Eurostat, Bloomberg

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB