Pokles na finančných trhoch neznamená len riziko, ale aj šancu na nákup za nižšie ceny. V stave výpredajov však nákup akcií vyžaduje trpezlivosť.


Posledný rok sa niesol v znamení vysokej volatility na akciových trhoch, negatívneho sentimentu a medvedieho trendu. Rast inflácie, zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk, spomalenie globálneho rastu ekonomiky a energetická kríza prispeli k zvyšovaniu obáv z recesie, ktorá najviac ohrozuje rozvojové krajiny. Investori, ktorí však nepatria k nováčikom si veľmi dobre uvedomujú, že pokles na kapitálových trhoch nevyhnutne nemusí predstavovať pre dlhodobých investorov riziko, ale príležitosť.

V čase poklesu vyžaduje investovanie trpezlivosť

Na jednej strane stoja negatívne faktory, ktoré momentálne vo veľkej miere ovplyvňujú dianie na globálnej scéne, na druhej strane je fakt, že výpredaje na akciových trhoch môžu predstavovať aj potencionálnu príležitosť na nákup za nižšie ceny. V podstate je to rovnaký princíp ako sezónne výpredaje v obchodoch. Každý chce nakúpiť výhodne. Lenže v takomto prípade sa „odvážni investori“ musia vyzbrojiť obrovskou dávkou trpezlivosti, pretože obrat smerom k býčiemu trhu môže byť v nedohľadne a cesta k nemu ešte veľmi dlhá, nehovoriac o vysokej miere rizika, ktorá nemusí vyhovovať každému investorovi.

Prím by mali hrať necyklické sektory

V dôsledku neistého ekonomického aj politického vývoja sa investori stávajú opatrnejší a hľadajú bezpečie na úkor zisku.  Základným kameňom úspechu v momentálnom prostredí je nielen dlhodobý časový horizont, ale aj diverzifikácia portfólia. Namiesto cyklických akcií, ktoré majú tendenciu v čase expanzie rásť a v čase recesie klesať je dobré zamerať sa na defenzívny, teda anticyklický sektor. Ide o spoločnosti, ktoré by mali poskytovať stabilný rast a dividendy bez ohľadu na to v akom štádiu sa akciové trhy nachádzajú. Navyše nepodliehajú prílišnej volatilite, čo si možno overiť prostredníctvom ukazovateľa Beta. Neponúkajú síce výrazný rastový potenciál, ale pomáhajú portfólio ochrániť pred hlbokým prepadom hodnoty počas medvedieho trendu, pričom v takomto období majú tendenciu dosahovať lepšie výsledky ako celkový trh. Zároveň môžu predstavovať vynikajúci doplnok portfólia aj stabilne.

Jedlo a zdravotníctvo ako stávka na istotu

Anticyklické spoločnosti sú prirodzene stabilnejšie a predstavujú oblasti, v ktorých ľudia utrácajú takmer rovnaké množstvo peňazí počas období rastu, ale aj hospodárskeho spomalenia. Keďže takmer nikto sa neobíde bez jedla, zaujímavou v tomto smere môže byť napríklad spoločnosť Unilever alebo Coca-Cola Company. To isté platí pre lieky a toaletné potreby. Zaujímavým sektormi je napríklad zdravotníctvo alebo poisťovníctvo. Čím nepostrádateľnejšie sú produkty a služby pre spoločnosť, tým viac sú akcie danej firmy odolné voči ekonomickým cyklom.

Zlato a cenné kovy sú opäť na scéne

 tom, že bezpečnými prístavmi, ktoré patria tiež k efektívnym nástrojom pri diverzifikácii investičného portfólia sú drahé kovy na čele so zlatom vie každý skúsený investor. Aj keď rok 2022 vývoju ceny zlata príliš neprial, zdá sa, že v posledných troch mesiacoch sa karta obrátila. Uvidíme, či si nastúpený trend udrží aj v novom roku.

Je pravdepodobné, že v nasledujúcich týždňoch až mesiacoch si v dôsledku vysokej inflácie a vysokých úrokových sadzieb akciové trhy udržia medvedí trend. Ak sa však inflácia postupne začne znižovať, mohlo by to priniesť vlnu pozitívneho sentimentu aj na kapitálové trhy. Každopádne musia investori počítať s pretrvávajúcou vyššou volatilitou naprieč rôznymi triedami aktív, čomu by mali prispôsobiť aj svoju investičnú stratégiu.

Komentár hlavnej analytičky Wonderinterest Trading Olívie Lacenovej