Virgin Atlantic, ktorú založil britský podnikateľ Richard Branson s cieľom ponúknuť alternatívu k vtedajším leteckým spoločnostiam, uskutočnila prvý let lietadla Boeing 787 s motorom poháňaným palivom tvoreným zo 70 percent biomasou. Spoločnosť tvrdí, že sa jej podarilo uskutočniť krok k nulovej uhlíkovej stope do roku 2050, keďže podľa nich je palivo 100 percentne udržateľné. Aj keď ešte neplánuje zaradiť tento typ letov do komerčnej prevádzky, zozbierané dáta poslúžia na ďalší výskum.

Vôbec prvý let na biopalivo

Komerčné lietadlo Boeing 787 vzlietlo v utorok ráno 30. novembra z letiska Heathrow v Londýne a pristálo v New Yorku na medzinárodnom letisku J.F. Kennedyho. V lietadle sedel šéf spoločnosti sir Richard Branson, niekoľko ďalších zástupcov Virgin Atlantic a britský minister dopravy Mark Harper. Podľa ministra ide o kľúčový míľnik k lietaniu s palivom z udržateľných zdrojov (SAF). Harper a ministerka dopravy USA Polly Trottenbergová sa mali stretnúť s investormi v New Yorku, aby prediskutovali potenciál investícií do udržateľného lietania. Podľa britského ministra dopravy by vo Veľkej Británii malo byť povinne aspoň 10 percent všetkého paliva udržateľného do roku 2030. Trottenbergová reagovala, že to môže byť nová výzva medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou o to, kto tento cieľ dosiahne skôr.

Budeme lietať na kuchynský olej?

Virgin Atlantic uviedla, že palivo Letu 100 bolo vyrobené prevažne z použitého oleja na varenie, odpadového živočíšneho tuku zmiešaného s malým množstvom syntetického aromatického kerozínu z kukuričného odpadu. Letecký priemysel dúfa, že tento let ukáže vládam potenciál podpory tohto udržateľného paliva, ktoré by sa tak stalo všeobecne dostupnejším. Pre zaujímavosť, vo Veľkej Británii sa počas minulého roka vyprodukovalo 26 miliónov litrov paliva, čo je iba frakcia toho, čo vyžaduje dopyt.

Bez Boeingu a Rolls Royce by to nešlo

Let 100 sa uskutočnil v spolupráci s niekoľkými partnermi vrátane konštruktéra lietadiel Boeing a výrobcu leteckého motora Rolls Royce, ktorého akcie po uskutočnení letu vzrástli o 7 percent a dosiahli tak 4-ročné maximum. Dáta z letu budú skúmať a posudzovať Imperial College London, University of Sheffield a aj nezisková organizácia Rocky Mountain Institute (RMI), ktorá sa snaží o podporu zelenej energie.

Wonderinterest Trading-Lacenova-Rolls Royce sa podielal na prvom bezuhlikovom lete lietadla Boeing a Virgin Atlantic

Vývoj ceny akcií spoločnosti Rolls Royce za posledných 5 rokov. (Zdroj: Google Finance)

Ochranári hovoria o greenwashingu

Na túto udalosť reagovala aj environmentálna organizácia Stay Grounded (v preklade: Zostaň pri zemi), ktorá let nazvala „greenwashingom“ a jej reprezentantka Magdalena Heuwieserová zdôraznila, že pre menšiu spotrebu leteckého fosílneho paliva treba obmedziť lety ako také. Environmentálna skupina Possible dokonca podala formálnu sťažnosť voči spoločnosti Virgin Atlantic a British Airways, podľa ktorej spoločnosti zavádzajú a neposkytujú skutočné údaje o emisiách. Napríklad emisie British Airways sa v období od 2016 až 2019 každým rokom zvýšili napriek ich programu „BA Better World“, ktorým chcú dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Sťažnosti taktiež poukazujú na fakt, že olej na varenie označený ako ekologická zložka vyvoláva skepsu medzi vedcami, ktorí pochybujú o jeho efektivite. Argumentujú napríklad tým, že biopalivá na vypestovanie vyžadujú nadmerne veľa pôdy a v konečnom dôsledku sú menej ekologické ako kerozín.

Letecký priemysel tvorí pomerne malú časť emisií, ale….

Emisie leteckej dopravy v roku 2018 predstavovali asi 2,4 % globálnych emisií CO2. Môže sa to zdať málo, ale keby letecký priemysel bol krajinou, nachádzal by sa na 6. mieste v množstve skleníkových plynov vypustených do ovzdušia. V posledných rokoch rástli emisie v tomto priemysle v dôsledku väčšej dostupnosti lietania a rapídneho zvýšenia leteckej dopravy. Bezemisné lietanie bol vždy takpovediac „svätý grál“, ktorý bol nedosiahnuteľný. Od roku 1970 až po 2019 sa v USA podarilo pomocou technologických pokrokov motora, dizajnových zmien alebo úprav v dopravnom dispečingu znížiť energetickú intenzitu lietania vyjadrenú v britských termálnych jednotkách (British thermal units, skrátene BTU) o 77 percent, ale cesta k nulovým emisiám bude predstavovať veľké množstvo úsilia.

Výzvy pre leteckú dopravu

Virgin Atlantic nie je jedná letecká spoločnosť, ktorá sa vyjadrila, že chce používať 10 percent SAF do roku 2030. Okrem nej sa chcú pridať ďalšie európske aerolinky, ako napríklad International Airlines Group (pod ktorú patria spoločnosti British Airways, Vueling Iberia a ďalšie). Cieľ tohto priemyslu, ktorý predstavuje dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, počíta podľa informácií uverejnených agentúrou Reuters s tým, že tento podiel sa zvýši na 65 percent. Budúci výskum zo zozbieraných dát z letov ako tento a vôľa investorov podporiť takého projekty ukáže, či sú tieto ciele realistické.

Komentár hlavnej analytičky Wonderinterest Trading Olívie Lacenovej