Inflácia v slovenskom priemysle sa utlmuje. Ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku boli v apríli medziročne vyššie o 14,2%. Dynamika rastu cien v priemysle sa tak výrazne spomalila, keďže v predchádzajúcich mesiacoch prekračovala 27%.

V podstate je na klesajúcej trajektórii už od septembra 2022, kedy dosahovala takmer 62%. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom aprílové ceny v priemysle dokonca klesli o -2,3%. Ide už o druhý medzimesačný pokles za sebou, keďže ceny v priemysle klesli už aj v marci a síce o -1,3%.

Podobný trend vidno aj u našich najdôležitejších obchodných partnerov z Nemecka a Česka. Výrobná inflácia v Nemecku v apríli spomalila na 4,1% a v Česku na 6,4% medziročne. Spomaľovanie výrobnej inflácie má teda širšie medzinárodné rozmery a je výhľadovo dobrou správou aj pre spotrebiteľskú infláciu.

Doterajší rast spotrebiteľských cien mal totiž najmä nákladový charakter a bol tlačený najmä cenami energií a potravín. Tlak na rast nákladov výrobcov sa tak znižuje a vytvára priestor aj na znižovanie nákladových inflačných tlakov pre spotrebiteľov. Pre ekonomiku je to dobrá správa. Ostáva tak sledovať najmä sekundárne inflačné tlaky prejavujúce sa v tlaku na ceny spotrebiteľských služieb, či dopytové tlaky. V každom prípade aj dnešné údaje o cenách priemyselných výrobcov potvrdzujú, že najväčší inflačný šok máme za sebou a cenové tlaky budú pravdepodobne ďalej zvoľňovať.

Rast cien poľnohospodárskych výrobkov v apríli spomalil na 9,1% medziročne keď v marci dosahoval ich rast 21,5%. Je to ich najpomalší rast od júna 2021.

Ceny stavebných prác vzrástli v apríli medziročne o 14,1%, čo je ich najpomalší rast od decembra 2021.

Výrobné ceny rastú pomalšie. Dobré znamenie aj pre spotrebiteľskú infláciu.
Zdroj: ŠÚ SR, NBS

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB