ERA analyzovala 4 kľúčové trendy, ktoré treba zohľadniť vo výrobnom priemysle v roku 2023, a ako ich premeniť na príležitosti pre rast firiem.

Výrobný priemysel, ktorý bol pravdepodobne jedným z najviac postihnutých odvetví pandémie, veľmi utrpel nedostatkom pracovných síl, prerušením dodávateľského reťazca a neistým hospodárskym prostredím. Ako v najnovšej analýze konštatuje nadnárodná spoločnosť Expense Reduction Analysts (ERA), výrobu ani tento rok nečaká optimistický scenár. „Napriek tomu sme analyzovali štyri kľúčové trendy, ktoré treba zohľadniť vo výrobnom priemysle v roku 2023, a ktoré sa dajú napriek pokračujúcemu negatívnemu vývoju premeniť na príležitosti pre rast firiem,“ konštatuje Robert Balheim, partner spoločnosti ERA. Tá patrí už 30. rokov k vedúcim špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem a s tým súvisiacich procesov.

Výrobný sektor prišiel o ľudí, riešenia však sú
Snímka: pexels.com

Logistika kríva

Obnova narušeného dodávateľského reťazca stále pokrivkáva. „Aj v roku 2023 má zatiaľ väčšina výrobcov problémy so získavaním kľúčových materiálov a komponentov z Číny, pretože sú čoraz drahšie, a suroviny ako pšenica, ropa a hnojivá sú nedostatkové v dôsledku rusko-ukrajinského konfliktu,“ podotýka Robert Balheim. 

Napríklad podľa údajov portálu barclayscorporate.com drží až 70 % výrobcov v Spojenom kráľovstve neskompletizované výrobky, ktoré nemôžu predať, pretože nie sú k dispozícii kľúčové súčiastky. Hodnota tohto tovaru dosahuje pritom až 23,6 mld. libier. „Predpokladá sa, že v roku 2023 sa tlak na dodávateľské reťazce o čosi zmierni. Zlepšené výrobné kapacity, zvýšená prepravná kapacita, obnovená úroveň zásob a slabší rast dopytu v dôsledku pomalšieho výkonu ekonomiky pomôžu obnoviť rovnováhu globálnych dodávateľských reťazcov,“ konštatuje Robert Balheim.

Firmy v Európe však aj napriek tomuto nelichotivému stavu vedia podľa odborníka získať konkurenčnú výhodu a zároveň zabezpečiť budúcnosť svojich organizácií, a to zlepšením odolnosti dodávateľského reťazca, ako aj zavedením niekoľkých, veľmi dôležitých opatrení.

Proaktívne plánovanie

Tým prvým opatrením je proaktívne plánovanie pre prípad nepredvídateľných rizík, ktoré je nevyhnutné pri efektívnom riadení dodávateľského reťazca aj celkovom riadení rizík spoločnosti. Potrebnú agilitu a kontrolu možno dosiahnuť vytvorením dôveryhodných, opakovateľných procesov, ktoré znižujú riziko a zvyšujú efektívnosť. Automatizácia je jedným zo spôsobov, ako to výrobcovia môžui dosiahnuť,“ konštatuje Robert Balheim.

Diverzifikácia dodávateľov

Dodávateľský reťazec má mnoho pohyblivých „súčiastok“, ak je ohrozená jedna časť, môže to mať vplyv na celý proces. „Zavedením stratégie diverzifikácie dodávateľov môže firma posilniť ich vzájomné prepojenia. Sieť dodávateľov rôznych veľkostí, schopností a lokalít jej pomôže rýchlo sa zotaviť z problémov, ktoré by inak mohli zastaviť jej činnosť,“ spresňuje.

Viditeľnosť reťazca

Viditeľnosť dodávateľského reťazca v reálnom čase si vyžaduje, aby sa informácie aktualizovali s vysokou frekvenciou. Prístup k takýmto prevádzkovým údajom umožňuje lepšie rozhodovanie a schopnosť zlepšiť prevádzkové schopnosti. „Ak je firma pripravená na nevyhnutné narušenia, spoločnosť na tom bude nepochybne lepšie ako tie, ktoré riešia problém reaktívne,“ vysvetľuje odborník.

Dočasná pracovná sila

Výrobný sektor zaznamenal takmer 60 % nárast počtu výpovedí v porovnaní s počtom výpovedí pred pandémiou. „Zamestnanci hľadali príležitosti s lepšími mzdami, lepším pracovným prostredím či lepšou rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom. Zdá sa, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2023,“ podotýka Robert Balheim.  Veľkú časť technického know-how majú pritom podľa štatistík najmä zamestnanci vo veku nad 55 rokov, čo podľa štúdie spoločnosti Euromonitor ešte zníži počet pracovných síl.

„Zníženie fluktuácie zamestnancov a prilákanie a udržanie talentov by preto malo byť v roku 2023 pre firmy najvyššou prioritou. Najmä v rámci mladších generácií, kde bude mať prenos vedomostí a odborná príprava tiež zásadný význam pre vyplnenie nedostatku kvalifikovaných pracovníkov,“ dodáva odborník ERA. Spoločnosť na zvýšenie miery udržania zamestnancov odporúča firmám zlepšiť proces príjmu do zamestnania, poskytovať zamestnancom priebežné školenia, realizovať programy oceňovania zamestnancov a investovať do lepších technológií.

Energetika

Zatiaľ neexistujú náznaky, že by sa rast cien energií v roku 2023 zmiernil. Napriek vládnym podporným balíkom až 70 % spoločností v Británii podľa pwemag.co.uk očakáva, že ich náklady na energie sa v roku 2023 zvýšia, pričom 64,3 % uviedlo, že zvýšené náklady na energie sú najväčším rizikom, ktorému budú v tomto roku čeliť. „Spoločnosti sa obávajú, že budú čeliť výpadkom elektrickej energie, prípadne budú musieť premiestniť prevádzky alebo dokonca realizovať odstávky,“ konštatuje.

Tieto vysoké ceny energií v kombinácii so spomaľujúcou sa ekonomikou však podľa analýzy ERA oddialia aj prechod na ekologickejšie palivá, keďže slabnúce zásoby plynu a extrémne výkyvy počasia nútia krajiny spoliehať sa na fosílne palivá. Výrobné spoločnosti v Európe však môžu aj naďalej zvládať alebo prekonávať energetické výzvy tromi rôznymi spôsobmi. 

„Naši odborníci na energetiku odhadujú, že približne tretina výrobných podnikov si nestanovuje ciele v oblasti efektívnosti a nemá žiadnu metódu merania zlepšení.

Hoci sa v danom okamihu neefektívne prístupy môžu zdať nepodstatné, sčítavajú sa. Ich odstránenie by preto malo byť prvým cieľom firmy,“ upozorňuje Robert Balheim. Druhým krokom je optimalizácia nepriamych nákladov. „Úsporami v iných oblastiach obstarávania pomimo energií si môže firma uvoľniť kapitál, ktorý použije na zaplatenie vysokých účtov za energie,“ spresňuje. Riešením je aj investovanie do alternatívnych zdrojov energie. „Hoci sa môžu zdať počiatočné investície vysoké, z dlhodobého hľadiska môžu predstavovať nákladovo efektívny spôsob vykurovania a napájania vašich zariadení,“ dodáva.

Kybernetická bezpečnosť

Sektor výroby bojuje ešte s jedným nelichotivým faktom. Podľa analýzy spoločnosti IBM bola výroba v roku 2021 najviac kyberneticky napádaným odvetvím.

„Medzery v IT a OT sú magnetom pre kybernetické útoky a zraniteľnosť výrobcov sa stáva všeobecne známou. Existuje digitálna epidémia útokov na výrobcov, ktoré majú za následok výpadok systémov v priemere na 5 dní,“ konštatuje. Čo je horšie, 26 % obetí kybernetickej kriminality uvádza, že utrpeli značné finančné straty.

„Aby výrobcovia nezostali na trhu pozadu, musia zvážiť, ako do svojho podnikania zapracovať nové technológie, ako sú internet vecí, prediktívna analytika a blockchain,“ podotýka. Hoci niektoré spoločnosti v rámci výrobného sektora možno len začali transformovať podnikanie pomocou inovatívnych technológií, už teraz sa nanovo definujú možnosti a procesy tohto sektora, čím sa drasticky zvyšuje organizačná efektívnosť. „Digitálna transformácia by mala zahŕňať začlenenie opatrení na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti nielen v rámci IT infraštruktúry firmy, ale aj v rámci jej dodávateľov. V tomto smere využívame svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti IT, aby sme spojili výrobné spoločnosti s najlepšími dodávateľmi pre ne,“ podotýka odborník ERA.

Ako dodáva Robert Balheim, rok 2023 ponúka výrobnému priemyslu príležitosť zotaviť sa z otrasov z posledných dvoch rokov. „Rozvoj silného dodávateľského reťazca, zavedenie lepších systémov udržania zamestnancov a posilnenie kybernetickej bezpečnosti pomôžu firmám získať lepšie postavenie do budúcnosti. Zo skúsenosti vieme, že často stačí firmám ukázať, kde dokážu optimalizovať náklady a uvoľnené finančné prostriedky môžu investovať práve do core biznisu, do udržania sa na trhu aj v neľahkých časoch, a dokonca do zvyšovania svojej konkurenčnej výhody,“ uzatvára odborník ERA.