Šanca, že súdy odobria reštrukturalizáciu spoločnosti Arca Investments v Českej republike, je veľmi malá. Tvrdí to právnik Jan Langmeier z českej advokátskej kancelárie Langmeier & Co, ktorá zastupuje viacero veriteľov spoločnosti Arca.


„Vo chvíli, keď na konci roka 2020 Vrchný súd v Prahe nevyhovel odvolaniu spoločnosti IFIS, ktorá požadovala začatie konkurzného konania s finančnou skupinou Arca v Českej republike, potvrdil rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, že Česká republika nie je pre konkurzné konanie miestne príslušná,“ vraví Langmeier. Arca sa však nevzdáva a v Českej republike podala nový insolvenčný návrh.

Argument šéfa Arcy Rastislava Veliča, že z Českej republiky pochádza 80 percent veriteľov skupiny a že je tu preto sústredená väčšina jej aktivít, nie je podľa Langmeier podstatný. „O tom napokon svedčí práve rozhodnutie ako Mestského, tak aj Vrchného súdu v Prahe. Ak by boli tieto argumenty relevantné a zodpovedajúce realite, prečo by ich súdy nevzali do úvahy?“ pýta sa Langmeier.

Súdy rozhodli, že Arca je slovenská spoločnosť

Odpoveď je podľa neho jasná: „Arca vždy bola finančnou skupinou, ktorá vzišla a primárne pôsobila na Slovensku. Má tu sídlo a aj odtiaľ nepochybne riadila svoju ekonomickú činnosť (tzv. COMI). A to je podľa európskeho práva tým zásadným pre miestnu príslušnosť. Nie to, že z Českej republiky pochádza väčšina veriteľov.“

Arca sa však podľa neho v posledných mesiacoch snaží presvedčiť české súdy, že má väčšinu aktivít sústredených v Českej republike, aby mohla reštrukturalizovať podľa tamojších zákonov. To že má v Prahe kanceláriu, internetové stránky sú v češtine a šéf Arcy pôsobí v Prahe, súd podľa Langmeiera nepresvedčilo o tom, že centrum hlavných záujmov Arcy je v Českej republike. Arce na súde nepomohlo ani to, že na Slovensku požiadala o ochranu pred veriteľmi. Ak bola Arca presvedčená, že spadá pod českú jurisdikciu, mala požiadať o ochranu pred veriteľmi v Česku.

Advokátska kancelária Langmeier & Co doteraz v Českej republike neprihlásila do konkurzného konania žiadnu pohľadávku veriteľov Arcy, čo sa nepáči niektorým spoločnostiam, ktoré chcú dosiahnuť, aby Arca zbankrotovala v Česku. „Nevidím naozaj jediný dôvod, prečo by som mal prihlasovať pohľadávky do konkurzného konania, ktoré je súdom zastavené a nie je teda jasné, kde nakoniec bude konkurzné konanie prebiehať,“ tvrdí Langmeier.

Na Slovensku musia dostať veritelia aspoň polovicu dlhu

Advokát spochybňuje aj tvrdenia šéfa Arcy Rastislava Veliča, že ak príde k reštrukturalizácii spoločnosti v Českej republiky, veritelia dostanú viac ako 50 percent svojich pohľadávok. „Ak by tento výrok myslel vážne, potom by nemusel tak úporne bojovať o príslušnosť českých súdov, bez toho aby vôbec veriteľov oboznámil so svojím návrhom, ako reštrukturalizáciu vykonať. Na Slovensku je totiž podmienkou schválenia reštrukturalizácie práve to, že veritelia dostanú aspoň 50 percent svojich pohľadávok. To však v ČR neplatí,“ dodal Langmeier.

Arca sa do problémov dostala vlani v júni, keď investorom nevyplatila trojmesačné zmenky. Pôvodne na nich sľubovala výnos 6,082 percenta a označovala ich za „predátora medzi investíciami.“ V auguste nesplatila ďalšie dlhopisy. Medzitým však získala na základe zákona Lex korona dočasnú ochranu pred veriteľmi. Tá firme vyprší na konci januára.

V októbri firma oznámila, že sa dohodla s londýnskou investičnou skupinou Blantyre Capital na strategickom partnerstve. Blantyre Capital jej poskytne úverové financovanie. „Tento dlhový nástroj uľahčí rekapitalizáciu skupiny a pomôže uvoľniť rastový potenciál skupiny Arca Capital,“ informovala Arca. Firma však nepredstavila konkrétny plán, ani neuviedla koľko peňazí dostanú majitelia zmeniek a dlhopisov.

V polovici decembra, keď v centrále spoločnosti Arca zasahovala NAKA, firma v tlačovom vyhlásení deklarovala, že dokončuje plán uspokojenia veriteľov a čoskoro ho bude prezentovať. Doteraz ho však nezverejnila.