Spoločnosť Arca Capital požiadala na Slovensku súd o povolenie na reštrukturalizáciu spoločnosti. Firma totiž nedokáže vyplatiť svojich veriteľov.


Slovenské zákony vyžadujú, aby veritelia v prípade reštrukturalizácie firmy dostali minimálne polovicu svojich dlhov. Arca sľubuje, že to dodrží. „Reštrukturalizačný posudok pritom počíta s uspokojením veriteľov vo výške prevyšujúcej zákonnú hranicu miery uspokojenia nezabezpečených pohľadávok,“ tvrdí firma v tlačovej správe.

Arca vlani vďaka zákonu Lex Corona získala dočasnú ochranu pred veriteľmi. Nedokázala im totiž vyplatiť zmenky a neskôr ani dlhopisy. Firma teraz vraví, že čas, keď bola chránená pred veriteľmi využila na prípravu a vypracovanie reštrukturalizačného posudku a návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

Snaha o reštrukturalizáciu v Česku

Arca pritom už vlani žiadala o povolenie na reštrukturalizáciu v Českej republike. Tamojšie súdy túto žiadosť zamietli. Aj keď Arca tvrdila, že napriek tomu, že má sídlo na Slovensku, jej centrum hlavným záujmov je v Česku a preto by o reštrukturalizácii mali rozhodnúť tamojšie súdy, tie sa s týmto tvrdením nestotožnili.

Aj keď európske pravidlá umožňujú, aby si zahraničný súd v prípade spoločnosti, ktorá má sídlo v inej krajine, privlastnil právo na vyhlásenie úpadku firmy, je to možné len vtedy, ak tu má daná firma preukázateľne centrum svojich záujmov, čo sa v prípade Arcy podľa súdu nedá preukázať. Firma totiž podniká vo viacerých krajinách a je ťažké lokalizovať štát, v ktorom má hlavné centrum zájmov. Preto sa súd rozhodol vyjsť z „tvrdých“ kritérií, ktorým je v tomto prípade sídlo spoločnosti.

Arca sa s tým nezmierila a v januári tohto roku znovu požiadala o reštrukturalizáciu firmy v Českej republike. Pražský Mestský súd však bleskovo túto žiadosť zamietol. V registri bol návrh na konkurz zverejnený 20. januára o 11.22. Už v ten istý deň o 13.17 do registra pribudlo uznesenie, ktoré tento insolvenčný návrh zastavilo.

Prečo chcela ísť na české súdy?

Pre Arcu by bolo výhodnejšie, ak by jej reštrukturalizáciu schválili české súdy. Na rozdiel od Slovenska tam nie je potrebné, aby veritelia dostali aspoň polovicu svojho dlhu. Mohli by tak získať výrazne menej peňazí.

Túto skutočnosť si všimol aj Vrchný súd v Prahe. Ten v decembri vo svojom rozhodnutí naznačil, že za žiadosťou Arcy na získanie súhlasu k reštrukturalizácii v Česku by mohla byť snaha vybrať si súd, ktorý je pre firmu priaznivejší. Arce nepomohlo ani to, že na Slovensku požiadala o ochranu pred veriteľmi. Súd si kládol otázku, prečo firma žiadala o ochranu pred veriteľmi na Slovensku, keď sa chce obrátiť na české súdy.