Spoločnosť Arca Investments podala u Mestksého súdu v Prahe nový návrh na konkurz a reštrukturalizáciu. Súd však takmer obratom tento pokus zastavil. Informovala o tom advokátska kancelária Langmeier & Co, ktorá zastupuje viacerých veriteľov spoločnosti Arca.


Arca podľa podaného návrhu dlhuje veriteľom celkovo 18,6 miliardy českých korún (712 miliónov eur). Spolu má pritom pohľadávky voči 1 889 veriteľom.

Spoločnosť Langmeier & Co informovala, že zo včerajšieho rozhodnutia súdu vyplýva, že od minuloročného septembra sa nezmenilo nič na tom, že prípad Arca Investments nemôžu podľa európskeho práva riešiť české súdy. A preto nemajú ani medzinárodnú právomoc rozhodnúť o úpadku dlžníka. V registri bol návrh na konkurz zverejnený včera o 11.22. Už o 13.17 však do registra pribudlo uznesenie, ktoré tento insolvenčný návrh zastavuje.

Arce končí ochrana pred veriteľmi

Snahu zbankrotovať v Českej republike podporil podľa Langmeier & Co aj jediný zaistený veriteľ, J&T Banka. Tá podala návrh na vymenovanie predbežného insolvenčného správcu. Aj tento návrh súd zamietol.

„Prípad Arca Investments nie je miestne príslušný českým súdom. Z pohľadu práva EÚ je naozaj irelevantné, či je väčšina veriteľov z Českej republiky, či predseda predstavenstva vykazuje služobné cesty do Českej republiky alebo či tu má kanceláriu. Rozhodujúce je, že ide o slovenskú spoločnosť so sídlom v Bratislave, a že centrum ekonomických záujmov dlžníka bolo práve na Slovensku,“ tvrdí advokát Jan Langmeier. Podľa neho začína byť takmer isté, že sa krach Arcy bude riešiť na Slovensku. Na konci januára tu firme končí ochrana pred veriteľmi, ktorú získala vďaka zákonu Lex Corona.

Prečo je dôležité, kde prebehne reštrukturalizácia Arcy

Pre veriteľov je veľmi dôležité, či reštrukturalizácia spoločnosti bude prebiehať v Českej republike alebo na Slovensku. Na Slovensku totiž súd môže umožniť reštrukturalizáciu len v prípade, ak veritelia dostanú minimálne polovicu svojho dlhu. To v Českej republike neplatí, veritelia tak môžu dostať výrazne menej peňazí.

Aj keď Arca v minulosti tvrdila, že aj v prípade, že k reštrukturalizácii príde v v Českej republike, dostanú veritelia aspoň polovicu svojich peňazí, podľa Langmeiera ak by to firma myslela vážne, nesnažila by sa o to, aby reštrukturalizácia prebehla podľa českých zákonov.

Podobne sa vyjadril aj Vrchný súd v Prahe, keď koncom decembra minulého roku zamietol odvolanie voči rozhodnutiu Mestského súdu, ktorý neschválil reštrukturalizáciu Arcy v ČR. Podľa Vrchného súdu snaha Arcy zbankrotovať v Česku vyvoláva pochybnosti o tom, či si firma nechce vybrať súd, ktorý je pre ňu priaznivejší.

(Inzercia)