Podpredseda vlády Štefan Holý chce oslobodiť výnosy z podielových fondov od dane z príjmu. Investori by neplatili daň, ak by mali v podielovom fonde peniaze aspoň tri roky. Š. Holý túto zmenu zakomponoval do návrhu zákona o podpore nájomného bývania. Túto novelu už v prvom čítaní schválil parlament, definitívne však o nej nie je rozhodnuté. Informoval o tom Denník E.


Dnes sú od dane oslobodené len investície do cenných papierov, ktoré sú obchodované na burze. Okrem akcií tak ide aj o ETF fondy. Práve ETF fondy sa v posledných rokoch stávajú veľkým konkurentom klasických podielových fondov. Ak investor do nich vloží peniaze minimálne na jeden rok, vyhne sa dani z príjmu. Naproti tomu pri podielovom fonde mu správca zo zisku strhne 19-percentnú daň.

Š. Holý podľa Denníka E tvrdí, že chce oslobodiť zisky z investovania do podielových fondov od dane, aby správcovské spoločnosti mohli peniaze investovať do nájomného bývania. Jeho návrh zákona však správcovským spoločnostiam neprikazuje, aby tak robili. Navyše daň nebudú musieť platiť ani ľudia, ktorí peniaze investujú u zahraničných správcov, ktorí pravdepodobne nebudú na Slovensku podporovať nájomné bývanie.

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi odhaduje, že ak by tento návrh prešiel, štátny rozpočet by ročne prišiel o 50 až 100 miliónov eur.

Ministerstvo financií podľa Denníka E v pripomienkovom konaní uviedlo, že mu nie je jasné, ako táto daňová úľava súvisí s nájomným bývaním. Navyše príjem podielnika by nebol nijako zdanený.

V prípade, že by tento návrh definitívne schválil parlament, daň by nemuseli platiť ani ľudia, ktorí do podielových fondov investovali v minulosti a splnili by podmienku časového testu.