Národná banka Slovenska schválila spoločnosti Eurizon Asset Management Slovakia zmenu štatútu troch podielových fondov. Správcovská spoločnosť má teraz tri mesiace na to, aby zmenila štatút podielových fondov Edícia Svet, Magnifica Edícia I. a Magnifica Edícia III.

Vo všetkých troch prípadoch sa má zmeniť investičná politika fondov. NBS však konkrétne zmeny nezverejnila. Štatút je základným dokument každého podielového fondu. Hovorí napríklad o investičnej stratégii i celom fungovaní fondu.