Slovenská sporiteľňa ako prvá banka na Slovensku sprístupnila pre svojich klientov možnosť pravidelného investovanie do ETF fondov. ETF predstavujú fondy, ktoré sú obchodované na burze. Zvyčajne kopírujú zvolený index, na rozdiel od podielových fondov nie sú preto aktívne spravované.

Banky na Slovensku doteraz propagovali predovšetkým klasické podielové fondy. Viaceré finančné domy majú vlastné správcovské spoločnosti, ktoré vytvárajú a riadia podielové fondy. Keďže sú aktívne spravované, sú v porovnaní s ETF drahšie. Z dlhodobého hľadiska pritom len málo aktívne spravovaných fondov dokáže prekonať burzové indexy. ETF preto väčšinou prinášajú investorom vyššie zisky.

Výhodou ETF je aj to, že ak v nich slovenský klient nechá peniaze aspoň jeden rok, nemusí platiť daň z príjmov. V prípade, že niekto investuje prostredníctvom podielového fondu, musí zo svojho zisku odviesť štátu 19 % daň. Investori by mali pamätať na to, že toto daňové zvýhodnenie ETF nemusí zostať na trvalo. V poslednom období sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, že by sa zisky z investovania, ktoré plynú z ETF, mali zdaňovať rovnako, ako je to pri podielových fondoch.

Minimálne 50 eur mesačne

Slovenská sporiteľňa ponúkne svojim klientom zatiaľ dva fondy. Prvý z nich kopíruje index svetových akcií MSCI World a druhý zase americký akciový index S&P 500. Druhý index je vedený v eurách a je zabezpečený proti menovému riziku. Obidva fondy sú od spoločnosti BlackRock, najväčšieho svetového správcu aktív.

Sporiteľňa stanovila minimálnu hodnotu mesačnej investície na 50 eur a maximálnu na 5-tisíc eur. Klienti zaplatia vstupný poplatok vo výške 0,5 percenta z hodnoty investície. Ak by napríklad niekto investoval mesačne 50 eur, poplatok dosiahne 25 centov.

Okrem toho si Slovenská sporiteľňa účtuje za správu cenných papierov 0,6 percenta ročne. Tento poplatok sa počíta z priemernej dennej výšky hodnoty spravovaného majetku. Ak má napríklad niekto počas roka priemerne ETF v hodnote 10-tisíc eur, mal by zaplatiť ročný poplatok vo výške 60 eur.

Investovať možno aj cez mobil

Doteraz bolo pravidelné investovanie do ETF predovšetkým doménou fintechov. Sporiteľňa im vďaka svojej cenotvorbe bude výrazne konkurovať. Napríklad Finax si pri investíciách nižších ako tisíc eur účtuje poplatok za spracovanie platby vo výške 1,2 percenta. Ročný poplatok vo Finaxe je na úrovni 1,2 percenta.

Investičná platforma Portu si neúčtuje vstupný poplatok, klienti platia ročný poplatok vo výške jedného percenta z hodnoty spravovaného majetku. Ak sa klient zaviaže, že bude investovať minimálne 5 rokov, poplatok sa mu spolu s narastajúcou viazanosťou bude znižovať. Najmenej zaplatí pri fixácii na 15 rokov. Vtedy ročný poplatok dosiahne 0,6 percenta. Rodičia môžu okrem toho otvoriť aj investičné sporenie pre svoje dieťa, pri ktorom je výška ročného poplatku 0,25 percenta.

Slovenská sporiteľňa môže ťažiť aj zo širokej základne klientov. Zriadiť pravidelné investovanie si môžu aj cez internet banking alebo mobilnú aplikáciu George. Celkovo elektronický prístup do sporiteľne využíva 1,2 milióna jej klientov.

Ak banky prinesú porovnateľný produkt ako fintechy, majú výhodu v tom, že ho môžu ponúknuť všetkým svojim klientom. Pre nich je jednoduchšie investovať cez svoju banku, ako keby si mali otvárať niekde inde investičný účet a následne si vo svojej banke nastavovať trvalý príkaz. V prípade, že si niekto založí pravidelné investovanie v banke, tá si bude automaticky každý mesiac sťahovať stanovenú sumu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: