ČSOB prináša na Slovensko spoločensky zodpovedný fond, ktorý priamo podporuje zabezpečenie pitnej vody vo svete. Fond KBC Eco Fund Water ponúka prostredníctvom spoločnosti KBC Asset Management spravujúcej fondy pre jej klientov.


„Mnohí z nás sa snažíme aj v bežnom živote správať zodpovedne k nášmu prostrediu. Kupujeme v bezobalových obchodoch, separujeme odpad, šetríme papier, podporujeme udržateľnosť zdrojov. Teraz máme jedinečnú možnosť zohľadniť spoločensky zodpovedné správanie firiem aj pri výbere svojej investície,” povedala riaditeľka zahraničnej pobočky KBC Asset Management na Slovensku Dana Škublová.

KBC Eco Fund Water investuje do firiem zaoberajúcich sa napríklad čistením, odsoľovaním, obnovou infraštruktúry, dodávkami kvalitnej vody a podobne. „Spoločnosti zaoberajúce sa vodohospodárskou problematikou, ich expertíza a inovácie, sú viac než žiadúce. Pretože prinášajú riešenia ako je rozširovanie zásobovania vodou, obnova infraštruktúry, výstavba čističiek odpadových vôd, zachytávanie a opätovné používanie vody, nové technológie pre získavanie a efektívne využívanie vody ako je odsoľovanie, kvapkové zavlažovanie, detekcia únikov vody a ďalšie,“ dodala Škublová.