Počas pandémie ochorenia Covid-19 centrálne banky tlačili do obehu množstvo peňazí, aby udržali svetové ekonomiky bez veľkých poklesov. Ľudia boli opatrní pri utrácaní a tým pádom bolo tempo obehu peňazí pomalé, čiže tento stimul ekonomiku stabilizoval. Problém nastáva teraz, keďže pandémia pomaly odznieva a tempo obehu peňazí sa vracia do normálu, avšak ich množstvo je veľmi veľké. Následkom toho sa nám výrazne zvýšila inflácia, s ktorou nám najbližšie mesiace nepomôže ani situácia na Ukrajine.


Problémom je aj to, že veľa firiem malo obmedzenú činnosť a pri zvýšenom dopyte nestíhali vyrábať produkty, prípadne evidovali nedostatok materiálu. Tieto faktory spôsobili to, že inflácia na Slovensku dosahuje hodnotu až viac ako 9 %, pričom ale dlhodobým cieľom Európskej centrálnej banky je držať ju na úrovni okolo dvoch percent.

To v praxi znamená, že človek musí vynaložiť priemerne o 10 % finančných prostriedkov viac ako minulý rok, a peniaze sa teda znehodnocujú. Ak by ste mali na účte 10 000 eur, tak síce o rok budete mať stále 10 000, ale ich kúpna sila klesne na 9 000 eur. Preto je dôležité peniaze chrániť a zhodnocovať ich.

Inflácia a investovanie

Podstatné je uvedomiť si, že poraziť súčasnú mieru inflácie je z krátkodobého hľadiska veľmi náročné, avšak na investovanie a ochranu peňazí sa treba pozerať dlhodobo. Takáto vysoká inflácia tu neostane navždy a známe indexové alebo akciové fondy ju z dlhodobého hľadiska porážajú a dokonca vysoko prekonávajú. Treba si uvedomiť, že firmám vo svetovej ekonomike budú tržby do budúcna opäť len rásť, pretože služby a tovary, ktoré produkujú, infláciou dražejú. Tým pádom vieme zarábať spolu s týmito spoločnosťami a využiť zvyšovanie cien prakticky vo svoj prospech. Čiže pravidlo o pravidelnom a dlhodobom investovaní do akciových resp. indexových fondov platí vždy a v každej situácii, a teda aj dnes.

Ak by sme sa ale zamerali čisto na krátke obdobie troch až piatich rokov, vhodným variantom môžu byť určité typy realitných, dlhopisových alebo peňažných fondov. Tieto síce vysokú infláciu neprekonajú, ale dokážu výrazne zmierniť jej následky.

Fondy peňažného trhu majú z vyššie spomínaných najnižšie výkyvy, sú dobre diverzifikované a likvidné, čiže peniaze z nich vie mať človek dostupné veľmi rýchlo, predstavujú tak lepšiu alternatívu k bankovým vkladom. Tu môžeme očakávať zhodnotenie približne do jedného percenta.

Realitné fondy môžu priniesť tri až štyri percentá ročne

Niektoré dlhopisové fondy vedia ponúknuť vyšší výnos ako spomínané peňažné. Výhodou je tiež to, že peniaze sú investované do veľkého množstva subjektov, čiže získavame potrebné bezpečie a diverzifikáciu. Pri ich voľbe by som bol ale určite opatrný a poradil by som sa s odborníkom, pretože nie každý dlhopisový fond dokáže v najbližších rokoch priniesť kladný výnos.

Realitné fondy boli poslednou z navrhovaných alternatív, ktoré pravdepodobne budú vedieť priniesť celkom zaujímavý výnos aj v najbližšom období, keďže nehnuteľnostiam sa stále darí, je ich nedostatok a ich cena stále stúpa. Pokiaľ človek nemá toľko voľných prostriedkov, aby si vedel dovoliť kúpu nejakej fyzickej nehnuteľnosti (čo je mimochodom ďalší správny spôsob na ochranu peňazí voči ich znehodnoteniu), tieto fondy poskytujú ideálnu možnosť investovať už od pár desiatok eur mesačne. Ich priemerný ročný výnos vieme očakávať niekde na úrovni troch až štyroch percent.

Záverom pripomínam, že to, ako ochrániť svoj majetok a financie pred infláciou, treba určite riešiť s odborníkom, ktorý vie komplexne posúdiť vašu finančnú aj životnú situáciu. Takisto je na trhu obrovské množstvo fondov, preto vybrať si ten správny, taktiež neodporúčam bez konzultácie so špecialistom.

Posledným tipom na koniec, ktorý vie každý z nás ovplyvniť je – skúsiť porozmýšľať nad možnosťami ako si zvýšiť svoj príjem. Ak by sa nám podaril čo i len 10 % nárast za rok, naša životná úroveň by sa prakticky vôbec neznížila. Snažiť sa mať pod kontrolou svoje výdavky a neplatiť zbytočne za veci, ktoré nevyhnutne nepotrebujeme, je samozrejmosťou.

Autor článku Dominik Lehocký pôsobí v spoločnosti Tower Finance.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: