Štát v rámci predaja prebytočného majetku ponúka na predaj aj kaštieľ v Klátovej Novej Vsi s priľahlým parkom. Podľa informácií, ktoré ministerstvo financií zverejnilo v Registri ponúkaného majetku štátu, musí záujemca zaplatiť v aukcii minimálne 2,023 milióna eur.


Podľa znaleckého posudku má kaštieľ hodnotu 2,89 milióna eur. Keďže štát ponúka tento kaštieľ už tretíkrát, bola podľa zákona táto cena znížená o 30 percent.

Barokový kaštieľ z polovice 18. storočia v súčasnosti využíva Štatistický úrad SR, ktorý má v ňom zriadené školiace stredisko. Štatistický úrad získal tento kaštieľ v roku 1977 a od tohto roku je kaštieľ zapísaný do do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Záujemcovia o kaštieľ musia zložiť zábezpeku vo výške 10 percent z primeranej ceny, čo predstavuje 202 300 eur. Podať ponuku možno do 5. septembra. Najneskôr v tento deň musí byť na účet v Štátnej pokladnici aj pripísaná finančná zábezpeka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: