Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Tatra banky musí zaplatiť pokutu vo výške 10-tisíc eur. Národná banka Slovenska (NBS) jej ju udelila za to, že klientov nesprávne informovala o poplatkoch, ktoré zaplatili.

Centrálna banka kontrolovala výpisy z účtov za rok 2018. V nich dôchodková spoločnosť podľa NBS uviedla „nepravdivé informácie o celkovej sume odplát, nákladov a poplatkov účastníkov sporenia za posledných 12 mesiacov, ktoré boli nižšie ako suma odplát, nákladov a poplatkov, ktoré účastník konania reálne zaúčtoval z majetku doplnkových dôchodkových fondov za rok 2018.“

Pokutu treba zaplatiť do 30 dní

Problém vznikol pre to, že dôchodková spoločnosť nezapočítala do celkovej sumy odplát, nákladov a poplatkov účastníkov sporenia údaje za obdobie odo dňa 17. 11. 2018 do dňa 31. 12. 2018. Dôchodková spoločnosť nesprávne údaje zaslala všetkým klientom v období od 15. januára 2019 do 11. februára 2019.

„Chyba vo výpisoch bola spôsobená chybou v informačných systémoch po implementácii rozsiahlej novely zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení z roku 2018. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky po zistení tejto chyby urobila okamžitú nápravu svojich systémov a posilnila kontrolné mechanizmy,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Zuzana Žiaranová.

„Zdôrazňujeme, že táto chyba nemala žiadny dopad na reálne zaúčtované odplaty, náklady a poplatky v majetku doplnkových dôchodkových fondov za rok 2018, došlo len k chybnému zobrazeniu týchto údajov vo výpisoch. Tým pádom boli klientom, aj napriek chybnému zobrazeniu vo výpisoch, všetky poplatky zúčtované správne,“ dodala Žiaranová.

Firma musí pokutu zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Keďže NBS zverejňuje len právoplatné rozhodnutia, spoločnosť sa proti pokute pravdepodobne neodvolala.

Prvá pokuta pre DDS Tatra banky

Zo zverejnených rozhodnutí o sankciách vyplýva, že ide o prvú pokutu pre DDS Tatra banky. NBS doteraz za podobný prehrešok nepokutovala ani inú doplnkovú dôchodkovú spoločnosť.

DDS Tatra banky je stopercentnou dcérou Tatra banky. Spoločnosť spravuje šesť doplnkových dôchodkových fondov, z toho päť príspevkových a jeden výplatný fond. Firma vlani dosiahla zisk po zdanení vo výške 301-tisíc eur.

Naposledy NBS udelila pokutu sprostredkovateľskej spoločnosti Renomia. Našla u nej viacero administratívnych pochybení. Firma zároveň nedohliadla na to, aby jej sprostredkovatelia mali povinné školenia a dvom klientom poskytla dary, ktoré sú zakázané.