Ak sa zrúti k lietadlo v dôsledku zlej navigácie, zodpovednosť preberá spoločnosť, ktorá toto lietadlo navigovala. Musí mať preto dostatočne vysokú poistku, pomocou ktorej dokáže vyplatiť škody na zdraví a majetku ako aj odškodniť pozostalých. Aj preto Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky uzatvorili poistku, pri ktorej skupina poisťovní ručí za škody až do výšky 500 miliónov eur.

Táto vysoká poistná suma sa odráža aj na cene poistenia. Štátny podnik musí počas štyroch rokov, kedy bude poistenie platiť, uhradiť celkovo 7,58 milióna eura. Letové prevádzkové služby nemusia poslať celú sumu naraz, ale budú ju platiť postupne v štyroch ročných splátkach po 1,895 milióna eur.

Aj pre vysokú poistnú sumu neuzatvorili Letové prevádzkové služby zmluvu s jednou poisťovňou ale s konzorciom troch poisťovní. Hlavným poisťovateľom je Kooperativa s podielom 50 %. Druhým poisťovateľom je Premium poisťovňa s 30 % podielom a tretím je Allianz – Slovenská poisťovňa s 20 % podielom.

Toto poistenie je dojednané bez spoluúčasti, čo znamená, že celú škodu zaplatia poisťovne. Poistenie sa podľa zmluvy „vzťahuje na škody z vadne vykonanej práce.“ Poisťovňa zaplatí celú škodu aj v prípade, ak by k škode prišlo v dôsledku porušenia pracovných povinností zamestnanca. Poisťovňa nemá nárok na náhradu škody ani v prípade, ak by prišlo k škode po požití alkoholického nápoja či návykovej látky.

Nová zmluva, ktorá bola včera zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, bude platná od 1. januára 2024 až do konca roka 2027. Doteraz boli Letové prevádzkové služby poistené v konzorciu poisťovní Kooperativa s podielom 70 % a Premium Insurance s 30 % podielom. Cena poistenia zostala na pôvodnej úrovni.

Poistenie zodpovednosti pre Letové prevádzkové služby patrí medzi najdrahšie poistky, ktoré uzatvárajú slovenské poisťovne. Aj keď nie je známe, koľko platia za poistenie majetku či zodpovednosti veľké súkromné firmy, možno cenu za toto poistenie porovnať s poistkami iných štátnych inštitúcií či firiem. Napríklad Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila koncom minulého roku poistenie majetku na štyri roky za cenu 6,3 milióna eur.

V júni minulého roku zase uzatvoril Slovenský vodohospodársky podnik rámcovú zmluvu na tri roky na viacero druhov poistenia v celkovej sume prevyšujúcej 11 miliónov eur. Keďže ide o rámcovú dohodu, vodohospodári na jej základe uzatvárajú čiastkové zmluvy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: