Pandémia znemožnila nielen cestovanie, ale výrazne obmedzila aj športové aktivity. Naopak pomohla tým športom, ktoré možno vykonávať vonku samostatne. Aj preto sa výrazne zvýšil záujem o cyklistiku.

Okrem samotného bicykla je potrebné myslieť aj na jeho zabezpečenie. „Mnoho cyklistov si neuvedomuje, že bicykel, rovnako ako všetky športové potreby, je automaticky poistením krytý v poistení zariadenia domácnosti,“ vraví hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová. V jednotlivých poisťovniach sa pritom líši, kde je bicykel pre prípad krádeže chránený a ako musí byť zabezpečený.

Poisťovňa Uniqa pri krádeži rozlišuje, či bicykel zmizol priamo z bytu či domu alebo z pivníc či garáží, ktoré sa nachádzajú mimo priestoru domácnosti. „Ak bicykel ukradnú z priestorov bytu či domu, Uniqa poisťovňa nemá stanovený žiadny limit plnenia, teda bicykel alebo bicykle sú kryté do stanovenej poistnej sumy za zariadenie domácnosti. V mimobytových priestoroch patriacich k bytu , resp. vo vedľajších stavbách pri rodinných domoch je poistné krytie maximálne do 30 percent z poistnej sumy za zariadenie domácnosti, čo však spravidla vždy postačí na vykrytie kúpy nového bicykla. V prípade , ak dôjde ku krádeži bicykla na otvorenom priestranstve, poisťovňa neposkytne poistné plnenie a to z dôvodu nesplnenia zmluvne dohodnutého spôsobu zabezpečenia,“ povedala B. Lipšicová. Výnimku z tohto pravidla tvorí lúpežné prepadnutie, pri ktorom Uniqa poskytuje plnenie do výšky desiatich percent z poistnej sumy.

Uniqa vyžaduje, aby dvere do priestorov, v ktorých sa bicykel nachádza, boli uzamknuté bezpečnostným zámkom, ktorý tvorí zadlabávací zámok, bezpečnostná cylindrická vložka a bezpečnostné kovanie. „Ak sa páchateľ dostal k bicyklu do priestoru cez zámok, ktorý nespĺňa zmluvne stanovené parametre zabezpečenia, poisťovňa nemusí vzniknutú škodu preplatiť,“ tvrdí B. Lipšicová. V prípade poistenia mimo domu, napríklad v hoteli či internáte, poisťovňa preplatí krádež bicykla aj vtedy, ak dvere neboli opatrené bezpečnostným zámkom. Klient totiž nemá dosah na spôsob zabezpečenia v týchto priestoroch.

Krádež bicykla v spoločných priestoroch

Komunálna poisťovňa preplatí škodu, ak ku krádeži príde v garáži či pivnici poistenej domácnosti. „Nárok na poistné plnenie vzniká len vtedy, ak sú dvere do pivnice pevnej konštrukcie a uzamknuté cylindrickou vložkou, aby sa zabránilo bezkľúčovému otvoreniu. „V spoločných uzamykateľných priestoroch, ku ktorým majú prístup aj ostatní vlastníci bytov, ako je napríklad kočikáreň, je výška poistného krytia podľa zvoleného balíka až do sumy 1 500 eur,“ vraví riaditeľ úseku neživotného poistenia Komunálnej poisťovne Dušan Zemánek.

V Union poisťovni je limit pre športové potreby vo výške 20 percent z poistnej sumy pre domácnosť. V prípade záujmu si klient môže túto sumu za dodatočné poistné navýšiť podľa potreby. Koľko klient peňazí dostane, závisí od toho, kde sa bicykel nachádza. Plnú sumu dostane poškodený len v prípade, ak príde ku krádeži bicykla v uzamknutom priestore v mieste poistenie. „Ak napríklad zo spoločnej kočíkarne ukradne bicykel sused, ktorý si otvorí originálnym kľúčom, tak nevyplácame poistenie,“ vraví hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ak zlodej ukradne bicykel mimo miesta poistenia, klient má v Unione nárok maximálne na tri percentá z poistnej sumy pre domácnosť. No aj tu musí byť preukázané prekonanie prekážky z miesta, ktoré je bežne určené na parkovanie bicyklov. To znamená, že poisťovňa preplatí škodu ak je bicykel uzamknutý pri obchode v stojane, no ak si ho niekto uzamkne v parku pri strome, nedostane nič.

Dôležitý je zámok, dvere nerozhodujú

V ČSOB Poisťovni môže poistné plnenie v prípade krádeže bicykla dosiahnuť najviac 50 percent poistnej sumy domácnosti. „Miestom poistenia je v tomto prípade adresa poistenej domácnosti,“ povedala hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Klient tak nedostane peniaze, ak ku krádeži príde napríklad pred obchodom či v parku. Aby poisťovňa preplatila škodu, musí byť bicykel zabezpečený proti odcudzeniu a pri odcudzení musí byť prekonaná prekážka.

Podobne k tomu pristupuje aj Allianz – Slovenská poisťovňa. „Bicykel je krytý poistením domácnosti výlučne v mieste poistenia, teda buď v byte, dome alebo v samostatnej miestnosti, ktorá tvorí príslušenstvo bytu, alebo domu. Krádež bicykla z parku či spred obchodu nie je krytá majetkovým poistením,“ tvrdí Helena Kanderková z Allianz SP. Bicykel, ktorý bol odcudzený z miesta poistenia, je krytý až do výšky poistnej sumy domácnosti. Ak sa bicykel nachádza vo vedľajšej stavbe, napríklad v samostatnej garáži či pivnici, ktorá je príslušenstvom bytu, má poškodený nárok na odškodné do výšky 10 percent poistnej sumy domácnosti, maximálne však do sumy 3-tisíc eur.

Allianz vyžaduje, aby bol bicykel uzamknutý bezpečnostnou visiacou zámkou alebo zámkou s cylindrickou vložkou. „Materiál, z ktorého sú dvere v pivničnom či inom priestore zhotovené pritom u nás nie je rozhodujúci. Akceptované sú teda drevené, železné, plechové aj tzv. látkové dvere,“ vraví H. Kanderková.

Len v jednej poisťovni je možné bicykel možné poistiť samostatne

Vo Wüstenrot poisťovni závisí výška poistného krytia od stupňa zabezpečenia. Ak bol bicykel ukradnutý z pivnice, poisťovňa preplatí maximálne tisíc eur. V prípade lepšieho zabezpečenia môže výška poistného krytie pre bicykel dosiahnuť až plnú sumu poistnej sumy domácnosti.

Jedinou poisťovňou, ktorá na Slovensku ponúka samostatné poistenie bicykla, je Generali poisťovňa. Toto poistenie sa pritom vzťahuje nielen na krádež bicykla v domácnosti ale aj kdekoľvek inde. „Cyklisti si môžu vybrať, či si bicykel poistia na jeden, dva alebo na tri roky, pričom toto poistenie je platné nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí,“ vysvetľuje hovorkyňa Generali Katarína Kukurová. Poisťovňa tieto poistky ponúka v spolupráci s predajcami bicyklov. Poistiť si možno aj starší bicykel, ale len do veku troch rokov. Klienti s poistením bicykla získajú k dispozícii aj asistenčné služby, ktoré v prípade nehody zabezpečia odvoz cyklistu do zdravotníckeho zariadenia, odvoz bicykla do servisu či jeho opravu po nehode.

V Generali si klienti sami zvolia poistný limit. Ten môže byť maximálne vo výške kúpnej ceny bicykla, no poistná suma nesmie presiahnuť 5-tisíc eur. „Pri poistení bicykla má klient nárok na náhradu škody na rozdiel od poistenia domácnosti aj vtedy, ak bol bicykel odcudzený napríklad v parku alebo pred obchodom, avšak bicykel musí byť uzamknutý definovaným typom zámku o nejakú pevnú súčasť, napríklad o pevný stojan na bicykle, plot či zábradlie,“ hovorí Kukurová. Rovnako, ak sa bicykel nachádza v spoločných priestoroch bytového domu, musí byť uzamknutý o pevnú súčasť domu, napríklad o radiátor. Dôležité je uzamknúť nielen rám, ale aj koleso.

Krádež bicykla bez amortizácie

Pri poistení domácnosti v prípade krádeže bicykla poisťovne neuplatňujú amortizáciu. To znamená, že poškodenému klientovi by mali vyplatiť toľko peňazí, aby si za ne mohol kúpiť nový bicykel. „Pri bicykloch nie je technologický pokrok tak výrazný ako pri elektronike, a ceny nových bicyklov neklesajú – momentálne pre ich nedostatok je skôr trend opačný. Ak sa modelový rok už nevyrába, zaplatíme cenu aktuálneho modelového roku,“ vraví B. Ksenzsighová.

Generali pri svojom samostatnom poistení bicyklov uplatňuje amortizáciu vo výške jedného percenta za každý mesiac. To znamená, že ak niekomu bicykel ukradnú po dvoch rokoch, mal by dostať 76 percent hodnoty nového bicykla.

Ako pri každom poistení aj tu platí, že poškodený musí vedieť preukázať, že bicykel naozaj vlastnil. „Ideálne je uchovať si nadobúdací doklad o kúpe bicykla, ktorý klient predloží v prípade jeho odcudzenia, resp. záručný list. Na základe týchto dokladov môže poisťovňa identifikovať názov a typ predmetného bicykla. V prípade, ak klient nemá nadobúdací doklad, je vhodné už pri dojednávaní poistenia vyhotoviť fotografiu a uviesť názov a typ bicykla alebo bicyklov,“ vysvetľuje B. Lipšicová. Použiť sa však dá akákoľvek fotografia z cyklovýletu, na ktorej je vidno bicykel.