Máte jasno v tom, ako sa určuje a aký vplyv má spoluvina na cestnej dopravnej nehode na trestnú a občianskoprávnu zodpovednosť? JUDr. Jakub Mandelík zodpovie otázky a na konkrétnych príkladoch poukáže na dôležitosť poznatkov v rámci tejto témy v poisťovacej praxi.

Na vzdelávacom podujatí SIBAF® workshopy a semináre pán Mandelík definuje základný rámec právnej úpravy pre oblasť cestných dopravných nehôd, dôvody spoluzodpovednosti účastníkov nehody za jej vznik a jej význam pre ustálenie trestnoprávnej a občianskoprávnej zodpovednosti. Na vybraných prípadoch vysvetlí spôsob technického a právneho hodnotenia správania sa účastníkov nehody (najmä vodiča motorového vozidla) pre ustálenie miery jeho viny na vzniku nehody. Právne hodnotenie bude vztiahnuté k relevantnej rozhodovacej praxi slovenských a českých súdov.

SIBAF® workshopy a semináre sú určené najmä pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov, pracovníkov poisťovní z rôznych oddelení a pracujúcich na rozličných pozíciách. Pravidelne prinášajú pre poisťovací segment dôležité témy, ktoré prispievajú k vyššej profesionalite a najmä kvalite poskytovaných služieb zo strany sprostredkovateľov poistenia.

Pripravované SIBAF® workshopy a semináre sa uskutočnia online 17. júna v čase od 9.00 do 11.00 hod.

Ďalším prednášajúcim bude JUDr. Imrich Fekete, ktorý predstaví judikáty týkajúce sa zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Výsledkom vzdelávania sa na SIBAF® workshopoch a seminároch bude získanie uceleného prehľadu o aktuálnom dianí v menovaných oblastiach. Zároveň aj poukázanie na hrozby, kde pri sprostredkovaní poistenia v tejto oblasti môže dôjsť k nedostatočnému odhadnutiu miery rizika pre poisteného, prípadne ako posudzovať a postupovať pri konkrétnych prípadoch, ktoré sa možno na prvý pohľad zdajú byť jasnými, ale nie sú.

„Už približne rok sme kvôli koronavírusovej pandémii nútení organizovať vzdelávacie podujatia SIBAF® výhradne online, hoci predtým sa diali prezenčne a mali veľký význam aj pri budovaní nových kontaktov,“ hovorí Oliver Borko, jeden z organizátorov. „Napriek tomu sa tešíme stále rastúcemu záujmu o kvalitné vzdelávanie. Vidíme, že záujem o naozaj relevantné vzdelávanie a nie len vzdelávanie “lebo musíme” stále rastie, a to aj v online prostredí za čo sme vďační. Kvalitu a profesionalitu nášho trhu totiž tvorí každý jeden z nás.“

Registrovať sa na SIBAF® workshopy a semináre môžete tu, do 6. júna je registrácia zvýhodnená. Organizátor podujatia ponúka navyše zľavu pre spoločnosti, z ktorých sa zaregistruje viacero účastníkov. Plnú cenu zaplatí len prvý prihlásený, každý ďalší sa podujatia SIBAF® workshopy a semináre môže zúčastniť za zvýhodnenú cenu 25 eur.