Viacerí samostatní finanční agenti sa rozhodli požiadať o príspevok od štátu, ktorý je určený firmám, ktoré zasiahla koronakríza. Finsider.sk našiel jedenásť sprostredkovateľských spoločností, ktoré podpísali dohodu s ministerstvom práce o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc. Dohodu podpísala aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov.

Väčšina sprostredkovateľov požiadalo o príspevok podľa opatrenia 3B. Ide o príspevok na udržanie pracovných miest. Je určený na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľa, ktorý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti z dôvodu poklesu tržieb.

O príspevok žiadali aj veľké firmy

Rovnaké opatrenie využila aj Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Podľa Registra účtovných závierok patrí asociácia do skupiny zamestnávateľov, ktorí majú troch až štyroch zamestnancov. Keďže ide o združenie, bližšie údaje v registri nie sú uvedené.

Aj spoločnosti, ktoré využili iné opatrenia na podporu podnikateľov, využili príspevok na udržanie pracovných miest.

Kto podpísal dohodu o poskytnutí príspevku z programu Prvá pomoc

 • Deluvis
 • Maxima Broker
 • MPS
 • Anderson
 • I.C.T. partner
 • Liberta
 • Risk Management Consulting
 • Votum
 • Sentia
 • Leas.sk
 • Salve Finance

Medzi spoločnosťami sa nachádzajú aj tri firmy z rebríčku najväčších finančných sprostredkovateľov v SR, ktorý zostavuje týždenník TREND. Ide o spoločnosť MPS, ktorá mala vlani obrat 2,663 milióna eur, Leas.sk s obratom 4,343 milióna, Maxima Broker s obratom 2,081 milióna eur a Salve Finance, ktorá vlani mala tržby na úrovni 2,5 milióna eur. Salve Finance patrí finančníkovi Petrovi Krištofovičovi. Ten vlastní takmer tretinový podiel v spoločnosti Arca Investments.

Od novembra sa príspevok zvýšil o polovicu

Firmy, ktoré získajú príspevok na udržanie pracovných miest, sa museli zaviazať, že dané pracovné miesto udržia počas obdobia poberania príspevku a minimálne ďalšie dva mesiace po skončení jeho poberania. Najviac zamestnancov zo sprostredkovateľských firiem, ktoré získali príspevok, mala vlani firma Maxima Broker. Na konci minulého roku mala 29 zamestnancov.

Vo väčšine sprostredkovateľských firiem sú zamestnancami len ľudia v backoffice, teda takí, ktorí robia podporu pre sprostredkovateľov. Samotní finanční agenti fungujú ako živnostníci. Tí navyše nemajú fixný plat, ale dostávajú provízie z obchodov, ktoré uskutočnia.

Výška príspevku v prípade opatrenia 3B, ktoré využilo najviac firiem závisí od poklesu tržieb. Pri poklese tržieb do 20 percent nárok na príspevok nevzniká. Ak tržby klesli o 20 až 39,99 percenta, príspevok mesačne na jedného zamestnanca dosahuje 180 eur. A pri poklese o viac ako 80 percent to bolo 540 eur. Od novembra sa tieto príspevky zvýšili o polovicu.

To, že firmy podpísali dohodu o poskytnutí príspevku, nemusí znamenať, že ho skutočne aj dostali. Alebo ho mohli dostať len v niektorých mesiacoch. Po skončení každého mesiaca musia totiž poslať výkaz, v ktorom uvedú, o koľko im v danom mesiaci klesli tržby. Na základe toho sa určí, či na príspevok majú nárok alebo nie a koľko peňazí dostanú.

Ako hospodárili sprostredkovatelia, ktorí požiadali o príspevok

SpoločnosťČistý obrat v roku 2019 (€)Čistý zisk v roku 2019 (€)Počet zamestnancov
Deluvis1 298 139-151 3815
Maxima Broker2 081 237185 71729
MPS2 663 701321 22210
Anderson511 55017 6926
I.C.T. partner227 416-1 1455
Liberta227 45826 9745
Risk Management Consulting537 4432 05013
Sentia1 694 50147 2026
Leas.sk4 343 38431 38213
Salve Finance2 500 91349 97913
Pozn.: Údaje o spoločnosti Votum nie sú verejne dostupné. Pri spoločnosti Anderson sú uvedené údaje za hospodársky rok, ktorý skončil v júni 2020. Zdroj: Register účtovných závierok