Pravdepodobne všetkých podnikateľov v roku 2020 najviac ovplyvnila pandémia koronavírusu. Inak to nebolo ani v prípade sprostredkovateľov. Keďže sprostredkovanie je tradične založené na osobnom kontakte, stáli finanční agenti pred veľkou výzvou. Svoje služby museli začať často poskytovať na diaľku len s minimálnym kontaktom s klientmi.

Na druhej strane priniesla koronakríza pre sprostredkovateľov aj nové príležitosti. Ľudia si začali viac uvedomovať potrebu zaistiť sa na horšie časy. Finančným agentom sa tak ľahšie ponúkali životné poistky. Navyše pre protiepidemiologické opatrenia sa mnohí ľudia často báli ísť do pobočky banky či poisťovne, kde je množstvo ľudí. Kontakt s finančným agentom bol pre mnohých schodnejšia cesta, ako sa dostať k finančným službám.

Oslovené spoločnosti tvrdia, že boj s koronakrízou sa im podarilo zvládnuť. Dokonca hovoria aj o raste v porovnaní s rokom 2019.

Aký bol rok 2020 pre sprostredkovateľov?

Finportal
Rudolf Adam, predseda predstavenstva 

Začiatok roka 2020 nám naznačoval, že máme „našliapnuté“ na skvelé výsledky. Vo všetkých produktových kategóriách sme zaznamenávali rekordné čísla. Marec nám však priniesol neželaného hosťa v podobe Covid-19 a zníženie osobného kontaktu na minimum. Bolo potrebné sa so vzniknutou situáciou popasovať a rýchlo vytvoriť podmienky na to, aby sme vedeli byť svojím partnerom a klientom k dispozícii aj na diaľku.

Keďže naši obchodní partneri sú na online riešenia zvyknutí a Finportal je na digitalizáciu pripravený, vedeli sme s príchodom pandémie ihneď, skoro plnohodnotne, poskytovať klientský servis online. Mnohé pripravované riešenia naprieč finančným trhom sa dokonca podarilo urýchliť, pretože finančné inštitúcie museli rýchlo reagovať na potreby trhu. Dlho pripravované novinky sa tak dokončili oveľa rýchlejšie, aby bolo možné aj v tomto období uspokojiť dopyt klienta a finančného sprostredkovateľa.

Napriek všetkým obmedzeniam, ktoré nám rok 2020 priniesol, môžeme potvrdiť, že spoločnosť Finportal je aktuálne v historicky najlepšej kondícii, čo potvrdzujú aj produkčné čísla, ktoré aktuálne dosahujeme.

Za rok 2020 sa nám podarilo sprostredkovať úvery v objeme 800 miliónov eur, čo predstavuje 21-percentný nárast oproti minulému roku. Veľmi sa darilo aj oblasti životného poistenia,  kde s objemom 4,4 milióna eur sme dosiahli rast o viac ako 15 percetn.

Aj tento rok veľmi skúšaná oblasť neživotného poistenia v našej spoločnosti vykazuje s objemom približne 6 miliónov eur nárast o 20 percent. Nezaostávajú ani investície s rastom o 38 percent a spravovaný majetok vo výške 44 miliónov eur. Tieto čísla však ešte nie sú za rok 2020 finálne, stále prichádza na spracovanie veľké množstvo produkcie od našich partnerov.

Sme hrdí, že v porovnaní s trhom náš rastúci trend neovplyvnila ani pandémia. Darí sa nám aj v zazmluvnení nových partnerov. Naše služby už využíva viac ako 360 spoločností v oblasti finančného sprostredkovania. Neustále pracujeme na vývoji ďalších riešení  a nástrojov, ktoré našim partnerom dávajú možnosť byť pripravení.

Brokeria
Ivan Kahanec, analytik a finančný konzultant senior

Každú krízu možno považovať za príležitosť a tak sme to zobrali aj v Brokerii. Urýchlili sme elektronizáciu procesov pri sprostredkovaní, vylepšili a rozšírili sme naše vzdelávanie a skvalitnili sme naše služby prechodom na investičné poradenstvo. To považujeme za kľúčový krok v tomto roku, kedy sa omnoho viac klientov zaujímalo o svoje existujúce investície alebo o nové možnosti investovania.

Spôsob práce sprostredkovateľov sa takisto musel prispôsobiť, manažovanie tímov sa posunulo do online prostredia, takisto kontakt s klientom sa minimalizoval na nevyhnutné stretnutia pre jeho identifikáciu a overenie. Pandémia, ale zároveň priniesla aj príležitosti v rozširovaní našej siete sprostredkovateľov.

Vďaka tomu, že sa naši sprostredkovatelia prispôsobili situácii, sa našej spoločnosti podarí udržať si rast aj v tomto roku.

OVB Allfinanz Slovensko
Marián Búlik, finančný analytik

Rok 2019 bol pre OVB historicky rekordný, keď sme v tržbách dokázali medziročne narásť o takmer 9 percent. To je pri veľkosti OVB skutočne zásadný posun. Preto sme do roku 2020 išli s vysokými očakávaniami.

Keďže finančné sprostredkovanie je tradične postavené na osobnom kontakte, od prvého lockdownu sme museli veľmi rýchlo prejsť z osobného kontaktu na dištančný. Môžem povedať, že sa nám prechod na online stretnutia a telefonické kontakty s klientmi podaril veľmi rýchlo. Keďže klienti aj so svojom okolí a v práci prešli na online kontakt, nebol to pre nich žiaden šok a dokázali sa nám prispôsobiť.

To, že sme túto zmenu zvládli rekordne rýchlo, je aj výsledok investícií do elektronizácie a biometrického podpisu. V OVB používame elektronickú dokumentáciu od roku 2012 a v roku 2016 sme pridali aj biometrický podpis. Aj v dnešnej situácii preto klienti OVB vedia plnohodnotne fungovať elektronicky.

Dnes je ešte predčasné hovoriť o výsledkoch za rok 2020. Môžeme však povedať, že vo viacerých oblastiach by sme si mali udržať výkonnosť na úrovni predchádzajúceho roka a v niektorých oblastiach sme dokázali ďalej rásť.

Medzi pozitívne posuny tohto roka bude určite patriť nárast výkonov v oblasti životného poistenia. Ľudia si od začiatku koronakrízy začali uvedomovať, že ich finančne môžu postihnúť nečakané životné situácie, na ktoré nemajú žiadny dosah. Záujem o životné poistenie pri kľúčových rizikách, akými sú závažné choroby, trvalé následky a invalidita išiel nahor.

Prekvapením koronakrízy bolo bezpochyby vysoké tempo rastu hypoték. Aj keď úverovanie mierne spomalilo, objemy nových hypoték sú stále vysoké a ľudia aj počas krízy výrazne investovali do svojho bývania.

Ak sa človek rozhodne zadĺžiť sa, snažíme sa ho v OVB motivovať k poistnej ochrane úveru, aby mu vážna životná udalosť nezobrala strechu nad hlavou. Musím povedať, že počas koronakrízy ľudia na tieto argumenty počúvali viac.