Priemerná mesačná mzda na Slovensku dosiahla v treťom štvrťroku 1 113 eur. Je to o 4,2 percenta viac ako pred rokom. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


„Nestabilné obdobie spôsobené pandémiou Covid-19 v treťom štvrťroku zatiaľ výraznejšie nezasiahlo do rastu miezd. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v treťom štvrťroku 1 113 eur a medziročne sa zvýšila o 4,2 %. Po unikátnom poklese nominálnej hodnoty priemernej mzdy v minulom štvrťroku sa v treťom štvrťroku mesačné mzdy medziročne zvýšili v priemere o 45 eur,“ uviedol Štatistický úrad.

Po zohľadnení inflácie dosiahol rast reálnej mzdy 2,7 percenta. Sezónne očistená priemerná mzda v porovnaní s druhým štvrťrokom 2020 vzrástla o 6,7 percenta.