Martin je stredne veľké okresné mesto. Za socializmu bolo baštou ťažkého strojárskeho priemyslu, najmä zbrojárskeho. Okrem toho je známe aj kvalitnou nemocnicou, lekárskou vysokou školou a samozrejme ako bývalé centrum slovenského národného hnutia v 19. storočí.

Toto sídlo Turca má veľký potenciál na rozvoj aj v bytových projektoch, ale doposiaľ ho veľmi nevyužívalo. Aj preto sa počet jeho obyvateľov za posledné dekády znižoval. Kým v polovici 90. rokoch malo mesto viac ako 60-tisíc obyvateľov, odvtedy ich počet kontinuálny klesal na dnešných necelých 53-tisíc podľa posledného sčítania ľudu z roku 2021.

Môže za to jednak pád tradičného zbrojárskeho priemyslu, kvôli čomu sa ľudia sťahovali za prácou inde. Situácia na trhu práce sa však v poslednej dekáde zmenila a okres Martin má už nezamestnanosť pod troma percentami. Pôsobia tu veľké firmy ako Volkswagen, Neografia, Tatra nábytkáreň, ale aj výrobca obuvi Ecco Slovakia.

Stovky bytov s výhľadom na Martinky

Potenciál na rast obyvateľov Martina aj realitného trhu existuje. Lenže Martinčania sa v posledných rokoch sťahovali skôr do okolitých dedín. Tam sa dalo zohnať bývanie v dome za cenu bytu v Martine. Navyše sa tam dalo stavať, čo sa o meste nedá povedať.

To by sa mohlo zmeniť po investícii, ktorú plánuje developer B-enterprise. Táto žilinská firma chce postaviť tri 7-podlažné bytové domy v časti Košúty. Bude tam až 180 bytov s vnútorným parkovaním pre 240 vozidiel. Pri bytoch prevažujú dvojizbové (120), zvyšné sú trojizbové.

Developer dokonca sľubuje byty s výhľadom na Martinské hole, čo sú vrchy v pohorí Malá Fatra. Projekt s názvom bytové domy Fatra sa od začiatku augusta objavil na enviroportáli, kde sa rozhodne, či pôjde do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

„Martin v poslednej dekáde zaznamenáva trvalý pokles obyvateľov a ponuka nového mestského bývania môže tento negatívny demografický trend minimálne zmierniť,“ odôvodňuje developer svoj zámer.

Poloha pri minerálnom prameni

Nové bytové domy Fatra v Martine by mali vyrásť v severnej časti mesta v miestnej časti Košúty. Lokalita sa nachádza na lúke medzi zástavbou rôzneho komerčného nevýrobného charakteru. Budúce bytovky majú tiež dobré cestné napojenie na centrum mesta.

„Urbanisticky je územie svojou polohou, orientáciou, terénnym členením a existujúcim dopravným napojením vhodné pre navrhovanú výstavbu a tým doplní urbanistický celok tejto zóny mesta o bytové priestory s novým dizajnom,“ píše investor v zámere.

Developer predpokladá, že s výstavbou začne v polovici budúceho roka a bytovky budú hotové na konci roka 2025. Celkové odhadované náklady na výstavbu sú 15 miliónov eur.

O tom či sa podarí dodržať časový harmonogram výstavby aj rozpočet je podľa architekta projektu Alexandra Kobana predčasné špekulovať. „Projekt je len v úvodnej fáze posudzovania, musíme počkať na výsledky EIA a po nej na územné konanie. Až potom budeme vedieť viac,“ vraví pre Finsider.

Podobne je podľa neho predčasné zverejňovať finálnu podobu bytových domov. „Zatiaľ máme len pracovné škice,“ vysvetľuje A. Koban. Napokon aj odhadované náklady na stavbu sa budú upravovať podľa výsledku povoľovacieho konania, dodáva architekt.

V Martine vyrastú nové byty s výhľadom na Martinské hole
Bytové domy Fatra v Martine vyrastú v blízkosti minerálneho prameňa (Mapa: B-enterprise)

Problém a zdržanie môže spôsobiť najmä to, že developer chce stavať v ochrannom pásme prírodných liečivých a minerálnych zdrojov Fatra. Tie sú asi 50 metrov južným smerom od najbližšieho plánovaného bytového domu. Druhý vrt je vzdialený približne dvesto metrov.

Výstavba síce zakázaná nie je, ale developer bude musieť dbať na zvýšené požiadavky na dodržanie ochrany týchto vodných zdrojov. Najmä pri riešení odpadov a kanalizácie. Aj preto developer plánuje zachytáva a opäť využívať zrážkovú vodu zo striech bytoviek.

Zelené vnútrobloky

Z návrhu vyplýva, že bytové domy Fatra v Martine by mali byť umiestnené v zelenom vnútrobloku s borovicovými oázami pre oddych, stretnutia, hry detí a dospelých. „Čo najväčší počet bytov bude orientovaných do zelene na teréne s výhľadom na Martinské hole,“ píše investor v zámere. Všetky byty by mali byť orientované na slnečné strany a všetky autá zaparkované v garážach pod bytovými domami. Investor uvažuje aj na tým, že projekt sa môže v budúcnosti rozširovať, keďže vytvára možnosť etapizácie výstavby.

Zeleň dostáva v projekte prednosť pred dopravou. Preto je parkovanie automobilov riešené úrovňovo v rámci čiastočne zapustených garážových podlaží. Nad garážovými priestormi budú vytvorené zelené terasy pre obyvateľov. Bytový areál Fatra bude tiež napojený v rámci peších a cyklistických plôch na existujúcu štruktúru ulice Kozmonautov.

Okrem zelených terás developer plánuje aj iné udržateľné prvky ako zelené strechy. „Strecha bude určite rovná a zelená a veľa zelene by malo byť aj okolo domov,“ vraví A. Koban.

V Martine vzniká aj ďalší bytový projekt s názvom Nový Martin. Podľa jeho webu ide o moderné bývanie pre mladé rodiny v bytovkách aj domoch. Investor, ktorým je známa spoločnosť Bencont Development, láka záujemcov na zeleň, mesto medzi Malou a Veľkou Fatrou a blízkosť centra mesta.

Bytové domy Fatra v Martine v číslach

Počet bytov: 180
Počet parkovacích miest:240
Počet nadzemných podlaží: 7
Začiatok výstavby: jún 2024
Ukončenie výstavby: december 2025
Výška investície: 15 miliónov eur

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: