Ministerstvo dopravy v nadväznosti na pokračujúci rast cien stavebných prác, materiálov a výrobkov pripravuje novelu vyhlášky o výške nákladov na obstaranie nájomného bytu. Informovalo o tom v tlačovej správe. Pri aktualizácii výšky obstarávacieho nákladu rezort dopravy vychádzal z indexu cien stavebných prác pre novú výstavbu a modernizáciu bytových budov za prvý štvrťrok 2023. Podľa tohto indexu ceny medziročne vzrástli o 16,7 percenta.


V návrhu vyhlášky sa predpokladá účinnosť od 1. septembra 2023 a nové limity sa tak môžu uplatniť pri žiadostiach podaných od roku 2024 a pri už zazmluvnených stavbách, kde žiadateľ preukáže zvýšenie cien stavebných materiálov, výrobkov a prác pred dokončením výstavby. Napríklad, ak obec obstaráva nájomné byty s obnoviteľným zdrojom v budove, v súčasnosti je limit 1 390 eur za meter štvorcový, ktorý sa môže zmenou vyhlášky zvýšiť na 1 630 eur za meter štvorcový.

Pri preukázaných zvýšených obstarávacích nákladoch si samospráva bude môcť zabezpečiť dofinancovanie výstavby zvýšeným úverom od Štátneho fondu rozvoja bývania. Ministerstvo dopravy plánuje návrh novely vyhlášky predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v júni.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: