Asociácia obchodníkov s cennými papiermi organizuje dňa 14. októbra 2021 deviaty ročník investičnej konferencie Kapitálový trh 2021. Podujatie je zamerané na problematiku zabezpečenia dôchodku prostredníctvom investovania a na ESG investovanie.


Konferencia sa uskutoční v Bratislave v hoteli Carlton. Vstup na konferenciu je povolený len plne zaočkovaným osobám. Kto sa nemôže zúčastniť osobne, môže sledovať živý prenos.

Medzi prednášajúcimi je napríklad odborník na odvody a bývalý minister práce Jozef Mihál, Radoslav Kasík z Finaxu, Ján Šebo z Univerzity Mateja Bela či Michal Orlovský zo Slovenskej sporiteľne. Vstupenky na konferenciu si možno zakúpiť cez Ticketportal.

Program konferencie Kapitálový trh 2021:

7.30 – 8.30 Bezplatné testovanie AG testami

09:00 – 9:15 – Otvorenie konferencie a uvítací príhovor organizátora

09:15 – 9:45 – Zodpovedné investovanie a bezpečná cesta k primeranému dôchodku

09:45 – 10:15 – Vplyv ekonomicko-demografických predpokladov na budúce dôchodky.

10:15 – 10:30 – Coffee break

10:30 – 10:50 – Ako sa preinvestovať k slušnému dôchodku

10:50 – 11:10 – Efektívna výplatná fáza dôchodok zdvojnásobí

11:10 – 12:00 – Panelová diskusia na tému „Dôchodkové zabezpečenie – problém nás všetkých. Ako zabezpečiť prijateľný dôchodok ?“

12:00 – 12:15 – Ocenenie člena a emitenta BCPB za rok 2020

12:15 – 13:30 – Obed

13:30 – 14:15 – Čo je to ESG ? Jeho regulácia a podpora

14:15 – 15:00 – Je ESG investovanie módny trend alebo nevyhnutnosť ?

15:00 – 15:30 – Coffee break

15:30 – 17:00 – ESG investičné príležitosti

17:00 – 17:10 – Záver a ukončenie podujatia