Ministerstvo financií pripravilo novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách. Do slovenského práva vďaka nej preberie viaceré európske smernice.


Veľkou zmenou bude prísnejší dohľad nad obchodníkmi s cennými papiermi. Národná banka Slovenska bude môcť rozhodnúť, že na obchodníka, ktorého celková hodnota konsolidovaných aktív vypočítaná ako priemer za predchádzajúcich 12 mesiacov sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 000 eur, sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia zákona o bankách a teda prísnejšie prudenciálne požiadavky.

Kým na veľké investičné spoločnosti sa budú po novom vzťahovať rovnaké pravidlá ako na banky, podnikanie menších firiem by sa malo zjednodušiť.