Vlani bolo na Slovensku ohrozených príjmovou chudobou 11,9 percenta obyvateľov. Predstavuje to približne 640-tisíc ľudí. V porovnaní s rokom 2018 podiel ľudí, ktorých ohrozuje chudoba, klesol o 0,3 percentuálneho bodu. Vyplýva to u údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) o príjmovej chudobe zo zisťovania s názvom EU SILC 2019.


Hranica rizika príjmovej chudoby predstavuje podľa ŠÚ SR skupinu ľudí, ktorých príjmy sú menšie ako je stanovená hranica chudoby. V prípade štandardných úplných domácností (dvaja dospelí a dve deti do 14 rokov) bola hranica chudoby v roku 2019 na úrovni 853 eur za mesiac.

„Pod hranicou chudoby žili v roku 2019 jednočlenné domácnosti, ak mali mesačné súhrnné príjmy nižšie ako 406 Eur (4 872 € na rok). Medziročne vzrástla hranica chudoby o 33 € za mesiac,“ spresnil Róbert Vlačuha, riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR.

Aj výsledky zisťovania v roku 2019 potvrdili dlhodobé trendy, že deti a mladí vo veku do sedemnásť rokov sú vystavení vyššiemu riziku chudoby ako dospelé a staršie osoby a tvoria najzraniteľnejšiu vekovú skupinu. Pod hranicou chudoby žilo na Slovensku približne každé piate dieťa, presne 19 percent osôb z uvedenej vekovej skupiny, čo predstavuje približne 187-tisíc osôb do 18 rokov. Tento stav je odrazom príjmovej situácie domácnosti, v ktorej dieťa žije. Medziročne (v porovnaní s rokom 2018) sa miera rizika chudoby detí znížila o dva percentuálne body.

Podľa R. Vlačuhu na mieru rizika chudoby významne vplýva počet členov domácnosti. „Domácnosti so závislými deťmi sú dvojnásobne viac vystavené riziku chudoby ako domácnosti bez závislých detí, každá šiesta domácnosť so závislými deťmi (15,2 % domácností je ohrozená chudobou, pri domácnostiach bez detí je to len 7,9 % domácností),“ vraví R. Vlačuha.

Najviac ohrozenou skupinou boli úplné domácnosti s viac deťmi (dvaja dospelí s tromi či viac závislými deťmi). Pod hranicou príjmovej chudoby aktuálne žije až 37,8 percenta takýchto domácností. Počet a podiel tejto kategórie domácností pod hranicou chudoby rastie posledných šesť rokov, ešte v roku 2013 bolo pod hranicou chudoby menej ako 30 percent domácností s troma či viac deťmi.

Vysoký podiel domácnosti, ktoré majú mesačné príjmy pod hranicou chudoby, je aj v skupine, kde deti vychováva len jeden rodič. Až 32,1 percenta domácností z tejto skupiny bolo pod hranicou chudoby. „V úplných rodinách s viac deťmi, resp. v neúplných rodinách sa situácia už dlhodobo zhoršuje. Sú to typy domácností, ktoré sa oveľa častejšie dostávajú do rizika chudoby,“ povedal R. Vlačuha.