Národná banka Slovenska (NBS) udelila samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti Credit Forex z Banskej Štiavnice, pokutu vo výške 3 000 eur. Podľa NBS táto spoločnosť v období od 24. februára 2019 do 31. júla 2020, kedy začalo sankčné konanie, nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.

Spoločnosť Credit Forex musí zistené nedostatky napraviť do 90 dní dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: