Skupina ČSOB vlani dosiahla čistý zisk vo výške 56,3 milióna eur. Predstavuje to medziročný pokles o 30,2 percenta.


Aj keď objem úverov vlani vzrástol o 5,6 percenta, čisté úrokové výnosy klesli o 3,9 percenta na 197,7 milióna eur. Znížili sa aj čisté výnosy z poplatkov a provízií o 1,4 percenta na 70,6 milióna. Snahu šetriť vidno na znížení prevádzkových nákladov o o 3,3 percenta na 185,1 milióna eur.

Najvýraznejšie hospodársky výsledok ovplyvnil nárast opravných položiek. Tie sa vlani zvýšili z 10,4 milióna na 44 miliónov eur. ČSOB rovnako ako ostatné banky zvyšovala opravné položky pre otázny vývoj pandémie.

Vlani majiteľ ČSOB kúpil OTP Banku, s ktorou by sa mala ČSOB v tomto roku spojiť. „Vďaka akvizícii OTP Banky Slovensko sme sa rozšírili o desiatky tisíc nových klientov a stovky nových kolegov. Pripravované zlúčenie s OTP Bankou Slovensko, na ktoré sa budeme tento rok koncentrovať, ešte viac posilní náš bankopoistný model a zvýši cross sell potenciál,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár.