Podnikateľov vlani trápila nielen pandémia ale aj poistné škody. Poisťovňa Generali v roku 2020 vyplatila klientom z poistenia podnikateľov približne 2,3 milióna eur. V porovnaní s rokom 2019 to predstavuje nárast o 17 percent.


„K nárastu došlo najmä koncom roka, kedy sme mesačne vyplatili v priemere o 15 % poistných udalostí viac ako v porovnaní s mesačným priemerom roka Najčastejšie išlo o škody na majetku (36 %), nasledovali škody následkom prevádzkovej činnosti (23 %) a zodpovednostné škody taktiež s 23 %,“ uviedla Generali.

(Inzercia)