Investičná skupina Proxenta tvrdí, že aktuálne vypláca výnosy z emitovaných cenných papierov. Ide o kupóny z dlhopisov a dividendy z akcií. Celkovo firma vypláca viac ako jeden milión eur.


„Plníme svoje záväzky riadne a načas. Je to dôkazom toho, že náš biznis model je stabilný a stojí na pevných základoch. Projekty, do ktorých Proxenta investuje, generujú cash-flow presne podľa našich očakávaní a plánov,“ povedal majiteľ investičnej skupiny Pavol Kožík.

Firma zaslala tlačovú správu, v ktorej tvrdí, že všetky záväzky vypláca načas, pravdepodobne v súvislosti s problémami spoločnosti Arca Capital. Tá nedokázala na jar vyplatiť zmenky a v lete ani dlhopisy. To by mohlo odradiť investorov od toho, aby kupovali ďalšie dlhopisy.

Naposledy Arca síce oznámila, že získala strategického partnera, ktorý jej poskytne peniaze, neuviedla však žiadne podrobnosti.