Napriek pandémii dokázala skupina VÚB aj vlani hospodáriť so ziskom. V čistom zarobila 82,7 milióna eur. V porovnaní s rokom 2019, keď vykázala čistý zisk 188,58 milióna eur, to predstavuje prepad o 56 percent.


Prevádzkový zisk bol na úrovni 175,2 milióna eur a pomer nákladov a výnosov dosiahol 52,83 percenta. Kapitálová primeranosť banky bola na úrovni 18,79 percenta.