Banky na Slovensku hospodárili v roku 2020 s čistým ziskom 465 miliónov eur. V roku 2019 zarobili pritom 636 miliónov. Vyplýva to z údajov za bankový sektor, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska. Údaje za jednotlivé banky zatiaľ nie sú k dispozícii.


Pod prepad zisku sa podpísal predovšetkým výrazný nárast opravných položiek. Vlani banky vytvorili opravné položky v objeme 347,7 milióna eur, čo je o 212 miliónov eur viac ako rok predtým. Banky sa takto pripravujú na nárast nesplácaných úverov.

Výsledok by bol výrazne horší, ak by vláda nezrušila bankám odvod. Ten sa od začiatku tohto roku zdvojnásobil. Banky tak za pol roka zaplatili približne rovnakú sumu ako vlani za celý rok.