Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú na možnú destabilizáciu energetického sektora. Reagovali tak na proces prijímania zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Ich stanovisko poslali médiám v tlačovej správe.


„Skutočnosť, že vláda opäť obchádza štandardný legislatívny proces a zákon prijíma bez riadneho pripomienkového procesu je výrazom nerešpektovania predvolebných sľubov a záväzkov členov vládnej koalície, ale aj základných princípov právneho štátu. RÚZ preto vyzýva kompetentných, aby návrh zákona stiahli z rokovania parlamentu a spoločne so všetkými dotknutými subjektmi začali čo najskôr rokovať o systémových riešeniach zvyšovania cien energií,“ píše v stanovisku RÚZ.

Problém rastúcich cien energií podľa RÚZ nespôsobili Slovenské elektrárne ako jediný prevádzkovateľ jadrových zariadení na Slovensku a „jeho riešenie nemôže byť otázkou zle pripravených krokov, ktoré môžu mať zásadné negatívne dopady nielen na uvedenú spoločnosť, ale vyvolať sériu kaskádových efektov, ktorá by sa významne dotkla bankového sektora, mnohých dodávateľov a ďalších firiem na Slovensku.“

Kroky, ktoré by mohli viesť k bankrotu Slovenských elektrární, by tak podľa nich mohli spôsobiť destabilizáciu celého energetického sektora a zásadne otriasť dôverou investorov. „Vážne dopady by to mohlo mať aj na ďalšie oblasti ekonomiky,“ dodáva RÚZ.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)