Finančná správa v júli kontrolovala elektronické registračné pokladnice (ERP). Preverili celkovo 917 podnikateľov, u ktorých urobili 348 kontrolných nákupov a 569 online monitorovaní na mieste.


Pri online monitorovaní kontrolór pozoruje na mieste situáciu v prevádzke a v tablete vidí, či podnikateľ zaznamenáva tržby. Kontrolór napríklad vidí, koľko zákazníkov bolo v predajni a v systéme si porovná, koľko bločkov podnikateľ vydal. „Pokiaľ kontrolór nemá pochybnosti o plnení povinnosti zo strany podnikateľa, kontrolný nákup nevykoná a neobmedzuje podnikateľa v jeho podnikateľskej činnosti,“ uviedla Finančná správa.

Celkovo sa v 122 prípadoch ukázalo, že podnikatelia nedodržali zákon o používaní ERP. V 95 prípadoch išlo o nezaevidovanie tržby. Kontrolóri podnikateľom udelili pokuty v celkovej výške 34 890 eur.

„To, že kontrolné akcie majú viditeľný efekt na správanie sa podnikateľských subjektov, dokazujú aj údaje z tržieb po kontrolnej akcii. Podnikateľom, ktorých navštívili kontrolóri finančnej správy, stúpli tržby za dva týždne po kontrole oproti rovnakému obdobiu pred kontrolou o 13 %. Počet vydaných pokladničných dokladov vzrástol o 24 %,“ informovala Finančná správa.