Slovenské deti dosahujú vo finančnej gramotnosti priemerné výsledky. Ak by sme použili známkovanie ako v škole, dostali by trojku. Vyplýva to z prieskumu 365.bank.


Podľa banky deťom chýbajú teoretické vedomosti najmä v oblasti chápania sporení a úverov, ale nedostatky majú aj v praktických skúsenostiach. „Tých majú najmenej s platbou kartou, výberom hotovosti a čítaním výpisu z účtu. Dôvodom priemerných výsledkov je fakt, že rodičia sa deťom v téme peňazí venujú sporadicky a viac-menej v teoretickej rovine,“ informovala 365.bank. Školy podľa banky zase nedokážu pokryť finančné vzdelávanie, ani vyrovnávať nerovnosť vo vedomostiach odvíjajúcu sa od socio-ekonomického statusu.

„Vzdelávanie by malo byť prioritou každej vyspelej krajiny. Reforma školstva a celého vzdelávacieho systému je na Slovensku nevyhnutná. Žiaľ, finančná gramotnosť je oblasť, ktorá doteraz nebola prioritou, no jej zanedbanie môže mať v budúcnosti fatálne následky. My banky vidíme, že aj dospelým ľuďom chýbajú častokrát základy. Nadmerne sa zadlžujú, nevytvárajú si dostatočnú finančnú rezervu. Samostatnou oblasťou je chýbajúca digitálna finančná gramotnosť, v dôsledku ktorej bývajú ľudia obeťou zneužitia a rôznych internetových podvodov,“ povedal generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko.