Mladí ľudia na Slovensku opúšťajú rodičovskú domácnosť priemerne vo veku 30,9 roku. Spomedzi krajín Európskej únie sa od rodičov neskôr sťahujú už len Chorváti. Tí žijú v rodičovskej domácnosti priemerne až do veku 32,4 roka.

Naopak najskôr sa od rodičov sťahujú mladí Švédi. Tí priemerné odchádzajú z domu už vo veku 17 a pol roka.