Slovenskej ekonomike sa v druhom štvrťroku tohto roku darilo. Hrubý domáci produkt stúpol medziročne o 9,6 percenta. Po očistení o sezónne vplyvy dosiahol medziročný rast 10,2 percenta. Informoval o tom Štatistický úrad SR.


Rast slovenskej ekonomiky tak bol najrýchlejší od konca roku 2007. „Vysoký rast možno pripísať najmä nízkej porovnávacej základni, pretože v 2. štvrťroku 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spôsobené radikálnymi opatreniami počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Napriek tomu medziročný ekonomický vývoj významne posúva hodnoty HDP takmer na úroveň v predkrízovom období roku 2019,“ uviedol Štatistický úrad.