Bývalý guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch je od augusta tohto roku členom dozornej rady poisťovne Kooperativa. Vo funkcii guvernéra NBS, ktorá vykonáva dohľad aj nad poisťovňami, skončil v júni minulého roku.


„Zákon o poisťovníctve bývalému guvernérovi NBS nezakazuje byť členom dozornej rady poisťovne. Jozef Makúch svoje členstvo riadne oznámil Európskej centrálnej banke, ktorej etický kódex predpisuje ročné prechodné obdobie, čo mu ECB aj schválila,“ uviedol hovorca NBS Peter Majer.

„Podľa zákona o poisťovníctve menovanie členov dozornej rady poisťovní nepodlieha schváleniu ani súhlasu zo strany NBS. Poisťovňa nemá vykazovaciu povinnosť informovať NBS o zmene člena dozornej rady (nahlasujú v zmysle § 24 len osoby, ktoré riadia poisťovňu alebo osoby, ktoré vykonávajú kľúčové funkcie),“ dodal Majer.