Fingo.sk je založené v prospech J&T Banky
Foto: Freepik.com

Sprostredkovateľská spoločnosť Fingo.sk je založená v prospech J&T Banky. Záložná zmluva bola podľa obchodného registra uzatvorená 27. januára 2021.

V prospech J&T Banky je založený obchodný podiel jediného spoločníka firmy, ktorým je od Fingo a.s. Jeho jediným akcionárom je zase česká spoločnosť InTeFi Finance. Túto spoločnosť ovláda Lukáš Novák.

Záložné právo na obchodný podiel sa často používa na zabezpečenie úveru. Ak si majiteľ firmy berie úver, môže ho zabezpečiť záložným právom na obchodné podiely vo firmách, ktoré vlastní. V prípade, že by úver nesplatil, banka môže uplatniť záložné právo podobne ako je to zo záložným právom na nehnuteľnosť v prípade hypotéky. Môže tak predať obchodný podiel v danej firme.