Na Slovensku pribúdajú firmy, ktoré propagujú očkovanie. V internom videu vyzval k očkovaniu aj generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.


Hovorí, že aj keď ide o tému, ktorá rozdeľuje spoločnosť, v rodine sa rozhodli dať zaočkovať, pretože jeho mama sa pre zdravotné komplikácie očkovať nemôže a aj takto ju chcú chrániť.

„Ako VÚB sme sa postavili za očkovanie. Veríme, že týmto môžeme vytvoriť bezpečnejšie prostredie a zároveň prispejeme k spomaleniu šírenia pandémie. Nielenže veríme v očkovanie, my taktiež povzbudzujeme našich kolegov, našich zamestnancov, aby sa dali zaočkovať a podporujeme ich v tom. Robíme to preto, lebo veríme, že je to správna cesta ako ukázať, že nám záleží na našich kolegoch,“ vraví A. Resch.

Video bolo najprv prístupné na YouTube, v súčasnosti už nie je prístupné.