Skupina VÚB hospodárila v prvom štvrťroku tohto roka s čistým ziskom vo výške 27,4 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku to predstavuje nárast o 97,1 percenta. Jej zisk tak rástol podobne ako zisk celého bankového sektora.

Kapitálová primeranosť banky dosiahla 20,19 percenta, výrazne tak prevyšuje požiadavky Národnej banky Slovenska.