Počas prvých troch mesiacov tohto roku banky na Slovensku dokázali navýšiť svoje zisky. Celkový čistý zisk sektora dosiahol 125,5 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku, kedy banky zarobili 64 miliónov, to predstavuje nárast o 96 percent. Hospodárenie bánk v prvom štvrťroku minulého roku pritom ešte nebolo poznačené koronakrízou.

Z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska (NBS), vyplýva, že pod tohtoročný nárast zisku sa podpísalo predovšetkým zrušenie bankového odvodu. V prvých troch mesiacoch minulého roku banky na ňom štátu odviedli 75,9 milióna eur.

Naopak výrazný zásah do hospodárenia bánk prinieslo zvýšenie odvodu do fondu na ochranu vkladov. Kým vlani v prvých troch mesiacoch banky na ňom zaplatili 3,4 milióna eur, v tomto roku to bolo až 25,4 milióna. Pod takýto nárast sa podpísalo skokové zvýšenie odvodu z minuloročných 0,01 percenta na 0,08 percenta z objemu chránených vkladov.

Nízke úroky oberajú banky o zisky

Bankám naďalej klesajú čisté úrokové výnosy. Môžu za to predovšetkým rekordne nízke úrokové sadzby z hypoték. V prvom štvrťroku finančné domy dosiahli čisté úrokové výnosy na úrovni 398,7 milióna eur. V porovnaní s minulým rokom to predstavuje pokles o 4,7 percenta. A oproti roku 2019 sú ich čisté úrokové príjmy nižšie o osem percent, čo predstavuje pokles o 35 miliónov eur.

Banky sa snažia tento prepad vykompenzovať nárastom príjmov z poplatkov a provízií. No zatiaľ sa im to nedarí. Čistý výnosy z poplatkov a provízií im od roku 2019 vzrástli o 9,1 milióna eur. To je približne štvrtina sumy, ktorú stratili v rovnakom čase na úrokoch.

Finančné domy zaregovali na koronakrízu aj výrazným šetrením. Vidno to aj na nákladoch na zamestnancov. Tie boli v prvom štvrťroku dokonca mierne nižšie ako pred dvomi rokmi. Vlani v prvých troch mesiacoch dosiahli osobné náklady 165,2 milióna eur. Tento rok to bolo 160,8 milióna, čo je o takmer milión menej ako v roku 2019. Viaceré banky totiž vlani začali s redukciou počtu zamestnancov.

Výrazne menej reklamy

Banky výrazne osekali aj náklady na propagáciu. V tomto roku na ňu zatiaľ vynaložili 14,5 milióna eur. To je o 1,1 milióna eur menej ako vlani. No v porovnaní s rokom 2019 znížili náklady na propagáciu až o 23,1 milióna eur.

Peňažné ústavy aj v prvom štvrťroku pokračovali vo vytváraní opravných položiek, aj keď nie už takým tempom ako vlani. Celkovo im oprávky narástli o 44,8 milióna eur.

NBS zverejnila len súhrnné údaje za všetky banky. Samostatne zatiaľ výsledky svojho hospodárenia oznámila len Slovenská sporiteľňa. Tá v prvom štvrťroku dosiahla zisk 30,9 milióna eur, čo je o 4,8 milióna viac ako vlani.

„Prvý štvrťrok celkovo priniesol viacero pozitívnych signálov a treba povedať, že situácia je lepšia, ako sme očakávali. Začiatkom roka skončil odklad splátok najväčšej časti klientov a drvivá väčšina z nich nemá problém so splácaním,“ povedal finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský.