Čistý zisk Slovenskej sporiteľne v roku 2020 klesol na 108 miliónov eur. V roku 2018 zarobila 180 miliónov eur.


Najväčšej banke narástol čistý úrokový výnos o 0,7 percenta na 433,6 milióna eur aj napriek tomu, že úrokové sadzby boli naďalej nízke. Pozitívny vplyv na čistý úrokový výnos podľa sporiteľne mali úrokové výnosy zo záväzkov s negatívnou úrokovou sadzbou.

Sporiteľňa dokázala navýšiť aj čistý príjem z poplatkov a provízií. Vďačí za to najmä poklesu nákladov na poplatky a provízie. „Výrazne pozitívny príspevok mali čisté výnosy z poplatkov a provízií za rozdelené, ale nespravované zdroje s medziročným rastom 6,8 mil. eur, prevažne provízie za sprostredkovanie investovania do fondov a poistenia,“ informovala Slovenská sporiteľňa.

Prevádzkové náklady banky poklesli o 0,5 percenta na 287,1 milióna eur. Nárast personálnych nákladov o 6,3 % bol plne kompenzovaný zníženými odpismi z dôvodu ukončenia odpisovania jedného z informačných systémov.

Najvýraznejšie sa vplyv pandémie prejavil pri tvorbe opravných položiek k úverom. „Čistá strata zo zníženia hodnoty finančných inštrumentov sa oproti roku 2019 zvýšila približne 2,5-násobne na 107,9 mil. eur. Jej pomer k hrubým úverom (tzv. rizikové náklady) v roku 2020 dosiahol 0,7 %, pričom rok predtým to bolo 0,3 %. Je však nutné poznamenať, že z veľkej časti išlo o obozretnú tvorbu opravných položiek k očakávaným, a nie zrealizovaným stratám,“ uviedla sporiteľňa.

„Ak sa pozriem na naše výsledky, vzhľadom na okolnosti sa nám darilo dobre, prevádzkový zisk zostal na skoro rovnakej úrovni ako vlani,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Peter Krutil.