Poistenci, ktorí chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom (tzv. prenosným dokumentom PD U1). Sociálna poisťovňa si informácie pre posúdenie dávky už vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia Európskej únie (EÚ) a so Spojeným kráľovstvom výlučne elektronicky. Upozornila na to hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková.

Od septembra 2021, odkedy výmena údajov k dávke v nezamestnanosti funguje, do začiatku januára 2022 Sociálna poisťovňa spracovala viac ako 9 000 takýchto informácií. Išlo o prijaté a odoslané elektronické dokumenty o obdobiach poistenia v nezamestnanosti, príjme z posledného zamestnania, poberaní dávky v nezamestnanosti v inom členskom štáte EÚ, rodinných príslušníkoch alebo formuláre s údajmi, ktoré majú vplyv na posúdenie nároku na dávku v nezamestnanosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: