Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií sa od 15. októbra 2021 stane Juraj Valachy. Vystrieda terajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Informovalo o tom ministerstvo financií.


„S veľkou radosťou prichádzam pracovať na Inštitút finančnej politiky. Je to výnimočné miesto plné výnimočných ľudí, ktorí svojou prácou pomáhajú robiť vláde dobre informované rozhodnutia. Spoločne chceme pozitívne ovplyvňovať diskusiu a smerovanie verejných politík na Slovensku,“ povedal Juraj Valachy.