Juraj Dlhopolček sa stane členom predstavenstva Allianz SDSS
Juraj Dlhopolček

Novým členom predstavenstva Allianz Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bude Juraj Dlhopolček. S jeho zvolením súhlasila Národná banka Slovenska.

J. Dlhopolček je v súčasnosti v dozornej rade Allianz SDSS. Zároveň je členom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne, kde zároveň zastáva aj pozíciu viceprezidenta rezortu obchodu.

V predstavenstve Allianz SDSS J. Dlhopolčeka pravdepodobne nahradí Todor Todorov. S jeho zvolením takisto súhlasila centrálna banka. T. Todorov je predsedom predstavenstva Allianz – Slovenskej poisťovne.