Novým členom predstavenstva ČSOB sa od apríla 2021 stane Marek Loula. Na Slovensko prichádza zo sesterskej ČSOB Banky v Českej republike, v ktorej aktuálne pôsobí ako vrchný riaditeľ pre oblasť korporátneho a inštitucionálneho bankovníctva. Po súhlasných stanoviskách Národnej banky Slovenska a Európskej centrálnej banky bude ako člen predstavenstva zodpovedný za finančné riadenie, riadenie aktív a pasív, právne a centrálne služby.


Marek Loula má dlhoročné skúsenosti z oblasti bankovníctva a celú svoju profesnú kariéru má spojenú práve so značkou ČSOB a jej materskou spoločnosťou KBC. Ján Lučan, ktorého Loula nahradí, posilní naopak predstavenstvo českej ČSOB. Na pozícii jej člena zodpovedného za vzťahové bankovníctvo nahradí Petra Knappa, ktorý odchádza do dôchodku.

„Marek Loula veľmi dobre pozná víziu a princípy, na ktorých stojí nielen ČSOB, ale aj celá KBC. Má dlhoročné skúsenosti z viacerých oblastí bankového sektora – od korporátneho bankovníctva cez posudzovanie kreditných rizík až po ICT. Bankovníctvo, a nielen to, prechádza v súčasnosti veľkou výzvou v podobe transformácie, a zároveň sa musí vyrovnávať s ešte stále nejasnými dôsledkami pandemickej krízy. Som presvedčený o tom, že jeho skúsenosti budú veľkým prínosom pre ČSOB a teším sa na vzájomnú spoluprácu,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár