Dozorná rada Komunálnej poisťovne vymenovala za nového člena prestavenstva Igora Saxu. Od 1. novembra zodpovedá za oblasť obchodu a riadenie interných a externých sietí.


Igor Saxa pracuje v Komunálnej poisťovni od roku 2018. Doteraz zastával pozíciu riaditeľa obchodnej služby a v jeho kompetencii bolo riadenie pobočiek a vlastných obchodných sietí. V poisťovníctve pôsobí už takmer 25 rokov.