Na Slovensku tvorili automobily v roku 2019 viac než polovicu celkových emisií dopravy. Tvrdí to Národná banka Slovenska (NBS) v správe pri príležitosti svetového a európskeho dňa bez áut (22. september). Pred necelými dvomi rokmi pripadalo na tisíc slovenských obyvateľov 439 osobných áut. Je to však výrazne menej než vo väčšine krajín Európskej únie.


„Keďže je podiel dopravy v celkových emisiách skleníkových plynov vysoký, lepšie využívanie alternatívnych spôsobov mobility môže prispieť k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrality,“ tvrdí NBS. Príspevok spaľovania palív v doprave k celkovým emisiám skleníkových plynov na Slovensku predstavoval zhruba 21 percent a od roku 1990 výrazne narástol.